Stanovení koncentrace natriuretických peptidů je v dnešní době již běžným biochemickým vyšetřením a pro interní lékaře má velký význam. Než si o tomto praktickém využití řekneme, je nicméně nutné věnovat obecně natriuretickým peptidům alespoň několik slov.

 

Natriuretické peptidy: Jedná se o skupinu tří základních sloučenin, které mají velký význam při přetížení a selhávání srdce. Jak již název napovídá, natriuretické peptidy zvyšují vylučování sodíku (natrium) do moči, tím zvyšují výdej moči, snižují krevní tlak a objemovou zátěž srdce. V medicínské praxi má největší význam stanovování tzv. prekurzoru natriuretického peptidu B, který je označován zkratkou NT-proBNP. My nicméně do dokumentace píšeme pouze proBNP, protože je to kratší  jednodušší.

Normální hodnoty NT-proBNP jsou značně proměnlivé a navíc záleží na konkrétní biochemické laboratoři. My máme jako normu hodnoty 0-700 pikogramů na mililitr [pg/ml], hodnocení a interpretace výsledku ovšem vyžaduje určité zkušenosti a cit.

 

Zvýšení NT-proBNP: Koncentrace NT-proBNP v krvi se zvyšuje u všech situací, které vedou k přetížení srdce. Výrazně vysoké hodnoty jsou u těžších forem srdečního selhávání, ke zvýšení dochází i u infarktu myokardu, u větších plicních embolií, při plicní hypertenzi, u plicního srdce. Kromě toho se NT-proBNP zvyšuje i u mnoha stavů nesouvisejících s onemocněními srdce a o nich si přečtěte úplně na konci tohoto textu.

 

Využití v praxi: Kdy tento NT-proBNP nabíráme? Ideální je dušný pacient, kdy chceme odlišit dušnost při srdečním selhávání od jiných příčin dušnosti. Přichází nám do interní ambulance dosud neznámý člověk, který se dle svých slov najednou začal zadýchávat? V tom případě je proBNP dobrá volba a pokud vyjde jeho hodnota nízká, pak je srdeční selhávání nepravděpodobné.

Podobně má stanovování NT-proBNP význam při ambulantním sledování chronických kardiaků s již známým srdečním selháváním v kardiologické ambulanci. Pokud ovšem již známého kardiaka přijímáme na oddělení s jasnými klinickými známkami srdečního selhávání, pak stanovování NT-proBNP nemá pro běžnou praxi velký význam. Víme, že pacient srdečně selhává, a očekávatelně vysoké NT-proBNP nám toho zase tak moc neřekne. Z hlediska terapie se totiž řídíme klinickým stavem nemocného a nikoliv nějakou číselnou hodnotou.

Z akutních stavů někdy nabíráme NT-proBNP u plicní embolie, protože jeho zvýšení signalizuje vliv embolie na průtok krve srdcem a plícemi s následným přetížením pravé poloviny srdce. To může pomoci v rozhodnutí o dalším léčebném postupu.

 

Nevýhody: Stanovování NT-proBNP, či jiného natriuretického peptidu, má podobně jako ostatní vyšetření své limity a může přinést falešně pozitivní nebo matoucí výsledky. Ke zvýšení NT-proBNP velmi typicky dochází u pacientů obézních, u pacientů s jaterní cirhózou u lidí se septickými stavy a u nemocných s akutním nebo chronickým selháváním ledvin, u kterých se vytvořené NT-proBNP ve snížené míře filtruje do moči.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů