Nasogastrická sonda je trubička z umělé hmoty, která se zavádí nosní dírkou do nosohltanu a odtud do žaludku.

 

Princip: Konec trubičky se natře znecitlivujícím gelem, pak se šetrně zavede do nosní dírky a postupným tlakem se zavádí stále hlouběji do nosohltanu. Ve chvíli, kdy je konec sondy v úrovni zadní části dutiny ústní (o čemž se můžeme přesvědčit pohledem do otevřených úst při posvícení baterkou), doporučíme pacientovi polykat a někdy podáme i trochu vody k zapití. Během polykání pokračujeme v zasouvání hadičky, která se tak snadněji dostane do jícnu a tudy do žaludku. Poté co je zavedeno asi 50 centimetrů sondy, je vhodné do ní stříkačkou pustit vzduch a přitom fonendoskopem poslouchat na břiše – při poloze v žaludku uslyšíme bublání. Nakonec se hadička zafixuje náplasti k nosu pacienta.

 

Příprava: K zavedení sondy není třeba žádná zvláštní příprava. Aby šla hadička dobře zavést, tak je nicméně vhodné, aby se dotyčný důkladně vysmrkal a vyčistil si tak nos.

 

Význam: Hadička může sloužit k podávání léčiv a potravy, nebo naopak k odvádění žaludečního obsahu. Žaludeční obsah odvádíme samospádem do sáčku napojeného na sondu. Zákrok provádíme tehdy, když v žaludku dochází k hromadění potravy a žaludečních šťáv. Příčinou může být zhoršená pohyblivost žaludku, žaludeční a střevní neprůchodnost (uzávěr trávicího traktu kdekoliv pod žaludkem). Odtokem žaludečních šťáv sondou se nemocnému uleví a přestává zvracet. Dalším důvodem zavedení sondy je výživa (tzv. enterální výživa), hydratace a podávání rozdrcených léků pacientům, kteří sami nejsou schopni polykat. Nasogastrická sonda je sice jen dočasné řešení, ale v akutní fázi může výrazně pomoc zabránit podvýživě a dehydrataci. Z dlouhodobějšího horizontu, nedojde-li k obnovení schopnosti polykat, bývá nasogastrická sonda nahrazena tzv. PEG.

Zcela speciální indikací k zavedení sondy je provedení odsátí žaludečního obsahu a podání roztoku živočišného uhlí u některých otrav.

 

Nevýhody: Zavedená sonda může způsobit otlaky v dutině nosní (a krvácení z nosu), hltanu i v jícnu, zvyšuje riziko refluxní nemoci a vdechnutí žaludečního obsahu. Životnost sondy není příliš velká, pacienti si ji často sami vytáhnou.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů