Nadměrná tvorba moči může souviset s celou řadou onemocnění ledvin a močového ústrojí, proto je vhodné znát nejčastější příčiny tohoto příznaku. Za normálních okolností je tvorba moči víceméně přímo úměrná přijatému množství tekutin a běžný člověk vymočí asi okolo dvou litrů moči denně. Pokud vás kromě vysokého objemu tvořené moči zajímají i důvody častého močení, pak si přečtěte tento odkaz.

 

Příčiny

1. Cukrovka – Pacienti s neléčenou a nedostatečně léčenou cukrovkou močí častěji a větší objemy moči, protože cukr filtrující se v ledvině do moči s sebou strhává vodu. Nemocný si nicméně spíše všimne nadměrné žízně, která je logickým vyústěním situace.

 

2. Nadměrný příjem tekutin – Mnoho lidí pije příliš mnoho tekutin a to pak vede k močení. Nejedná se o nemoc, je to spíše normální reakce organizmu. Je nutné si však uvědomit, že nejen dehydratace, ale i excesivní přísun tekutin mohou poškodit organizmus, což může v krajních případech vyústit až v tzv. „otravu vodou“.

 

3. Alkohol – Nadměrný přísun alkoholu (a typicky jde o pivo) je spojeno s vyšší tvorbou moči. To je jednak dáno vlastním objemem vypitého alkoholu, jednak jde o schopnost alkoholu poněkud blokovat účinek antidiuretického hormonu, který umožňuje vstřebávání vody přefiltrované v ledvinách zpět do krve (viz poslední bod).

 

4. Selhání ledvin – Nadměrné močení se běžně vyskytuje v druhé fázi akutního selhání ledvin. Tato tzv. polyurická fáze (fáze nadměrného močení) ledvinného selhání se většinou objevuje s určitým odstupem a je dobrou prognostickou známkou toho, že ledviny se začínají pomalu uzdravovat. Velký objem moči je způsoben narušenou schopností regenerujících ledvin koncentrovat moč.

 

5. Vliv léků – Některé léky způsobí ztráty určitých iontů do moči a ty s sebou stahují i molekuly vody. Těmto lékům se říká diuretika a patří mezi léky na vysoký tlak a léky používající se v terapii srdečního selhání.

 

6. Diabetes insipidus – Nemoc se označuje také jako „žíznivka“. Nemoc je vrozená a má dvě formy. První forma je centrální a souvisí s nedostatečnou tvorbou hormonu známého jako antidiuretický hormon (ADH) v mozku. Druhá forma má sice hormonu ADH dostatek, ale je narušen jeho účinek na tkáň ledviny. ADH za normálních okolností umožňuje zpětné vstřebání značného množství vody, která se přefiltrovala v ledvinách a to snižuje ztráty vody do moči. Velmi těžké formy diabetes insipidus mohou znamenat ztráty až desítek litrů vody do moči denně.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů