Myoglobinurie je odborný termín, který označuje stavy, u kterých se v moči nachází sloučenina myoglobin. Myoglobin se za normální situace nachází ve svalových vláknech kosterní svaloviny.

 

Příčiny: Hlavní příčinou myoglobinurie je poškození svalů, které se začnou rozpadat a uvolňovat myoglobin do krve, odkud se ledvinami filtruje do moči. Odborně se rozpad svalů označuje jako rabdomyolýza a o příčinách tohoto stavu (nadměrná fyzická námaha, záněty svalů, těžké úrazy, statiny apod.) si můžete přečíst v příslušném textu.

 

Projevy: Myoglobinurie se sama o sobě projeví jen zbarvením moči do tmava. Problém je ovšem v tom, že myoglobin ledviny „ucpává“, zhoršuje jejich funkci a může snadno vyvolat akutní selhání ledvin se všemi projevy a komplikacemi. Kromě toho mohou být přítomny příznaky související s rozpadem svalů, jako je zvýšená teplota, svalová slabost a svalová bolest.

 

Diagnostika: Na první pohled je vidět změna barvy moči, myoglobin a jeho množství mohou být prokázány vyšetřením vzorku moči v biochemické laboratoři. Kromě určení přítomnosti myoglobinu v moči musíme znát i tzv. ledvinné parametry v krvi (urea, kreatinin), abychom byli schopni stanovit přítomnost a tíži selhávání ledvin. Dále je nutné zjistit příčinu rabdomyolýzy.

 

Léčba: Základem terapie je dostatečná hydratace, ideálně pomocí infuzí. Dostatečné zavodnění ledvin umožní udržet jejich funkci a sníží riziko jejich akutního selhání. Pokud k němu přeci jen dojde, je nutné zahájit dočasnou dialýzu a pokračovat v ní do doby, než se ledviny vzpamatují. Souběžně s touto léčbou myoglobinurie je nutné řešit stav, který vedl k vyvolávající rabdomyolýze, je-li to ovšem možné. Užívá-li pacient lék ze skupiny statinů, musí být tento ihned vysazen.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů