Myeloproliferativní onemocnění jsou skupinou hematologických (krevních) chorob, které mají jedno společné – dochází ke zvýšené produkci určitého typu buněk (nebo nebunečných elementů) v kostní dřeni. Může jít o zvýšenou produkci červených krvinek, krevních destiček a některých typů bílých krvinek. Všechny tyto krevní elementy (neříkám buňky, protože krevní destičky nejsou buňkami) vznikají z jednoho určitého typu kmenových buněk přítomných v kostní dřeni. 

 

Patří sem čtyři základní choroby:

Chorob zde budou zmíněny je velmi zběžně a detailnější informace o nich najdete v příslušných textech.

 

1. Polycytemia vera – V tomto případě dochází k nadměrné tvorbě červených krvinek, které jsou vyplavovány do krve. Zvýšené množství červených krvinek v cévním řečišti mění fyzikální vlastnosti krve a zvyšují riziko krevního srážení. Onemocnění má určitý potenciál pro přechod do leukémie.

 

2. Esenciální trombocytémie – U tohoto onemocnění je výrazně zvýšená produkce krevních destiček. Zvýšená koncentrace destiček v krvi zvyšuje srážlivost a ohrožuje postiženého vznikem sraženin (trombů). Nemoc má opět určité riziko přechodu do leukémie.

 

3. Chronická myeloidní leukémie – Toto je jedna z leukémií, při které dochází ke zvýšení počtu nezralých bílých krvinek. Nádorové krvinky jsou nepříliš funkční a navíc utlačují tvorbu ostatních krevních elementů, proto je nemocný ohrožen infekcemi, krvácivými stavy a anemickým syndromem. Více najdete v příslušném textu.

 

4. Primární myelofibróza – Toto nádorové onemocnění krve je vzácnější než leukémie. Vzniká na základě nádorového množení některé z krvetvorných buněk. V tomto případě jde o namnožené nádorové klony, které produkují působky zvyšující tvorbu vaziva v kostní dřeni (fibróza kostní dřeně).


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů