Myelodysplastický syndrom je hematologické onemocnění, které se vyskytuje spíše u lidí vyššího věku nad 60 let. Je nebezpečné zejména rizikem přesmyku do klasické leukémie.

 

Příčiny: Onemocnění vzniká mutací jedné z kmenových buněk v kostní dřeni, která se začne množit a utlačuje tvorbu zdravých krvinek a krevních destiček. Souběžně se tvorba zdravých buněk a destiček zpomaluje a buňky v kostní dřeni více odumírají. Příčina mutace není přesně známá, zřejmě jde o důsledek genetického předpokladu a působení některých zevních faktorů. Předpokládá se vliv působení aromatických uhlovodíků jako je benzen a působení radiačního záření.

 

Projevy: Postižený jedinec začne trpět nedostatkem bílých krvinek (časté infekce), červených krvinek (chudokrevnost a anemický syndrom) a krevních destiček (zvýšené riziko krvácení - častý vznik petechií). U nemocných jedinců může být přítomné zvětšení sleziny a zvětšení jater. U řady nemocných se choroba přemění do klasické akutní myeloidní leukémie.

 

Diagnostika: V krevních náběrech najdeme nedostatek červených a bílých krvinek i krevních destiček. Nutné je vyšetření kostní dřeně (sternální punkce nebo trepanobiopsie), kde najdeme normální nebo vyšší množství buněk, známky poruch jejich vyzrávání a případně určité množství klonů zmutované kmenové krvetvorné buňky. Množství těchto klonů pak určuje, zda mluvíme "jen" o myelodysplastickém syndromu, nebo o akutní myeloidní leukémii.

 

Léčba: Symptomatická léčba zahrnuje pečlivou terapii infekčních komplikací, podávání transfuzí červených krvinek a případně i krevních destiček při krvácivých komplikacích. Některá chemoterapeutika se používají ke zpomalení přesmyku choroby do akutní myeloidní leukémie a pacienta může zcela vyléčit transplantace kostní dřeně. Je však nutné mít na paměti, že se jedná o značně náročnou proceduru, které není zdaleka každý pacient schopen.


Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů