Mukokéla je ohraničené ložisko nahromaděného hlenu v těle. Není nebezpečná, ale může svým růstem způsobovat různé nepříjemné příznaky.

 

Příčiny: Mukokéla vzniká nejčastěji tehdy, když dojde k narušení odtoku hlenu z některé žlázy, jejíž sekret se začne hromadit a postupně se vytváří hlenová cysta*. Nejčastěji se mukokéla vykytuje v dutině ústní (ret, sliznice dutiny ústní), kdy je důsledkem ucpání vývodu některé z malých slinných žláz (např. kamínkem), méně často však můžeme mukokélu najít i v řadě jiných orgánů včetně popisované mukokély apendixu a žlučníku.

* Striktně medicínsky vzato jde o tzv. pseudocystu, protože na rozdíl od pravých cyst nemá vlastní buněčnou vrstvu, která by ji ohraničovala.
 

Projevy: Mukokéla způsobuje příznaky svým růstem. V ústech je hmatná a viditelná jako malá nebolestivá bulka na vnitřní straně rtu (po jeho ohrnutí), nebo pod sliznicí dutiny ústní. Mukokéla apendixu, žlučníku a jiných břišních orgánů může způsobovat tlakovou bolest břicha.

 

Diagnostika: Mukokéla blízko povrchu kůže nebo sliznice je poměrně jasně viditelná jako měkká nebolestivá boule v podkoží. Velké mukokély a mukokély v hloubce lze při pochybnostech vyšetřit ultrazvukem.

 

Léčba: Mukokéla se poměrně často sama zmenší a vyprázdní. Pokud se nezmenšuje a způsobuje obtíže, nebo pokud je náhodně nalezena při chirurgickém zákroku (typicky mukokéla apendixu), pak ji lze chirurgicky odstranit. Eventualitou k chirurgickému zákroku je tzv. marsupializace. Marsupializace znamená chirurgické naříznutí dutiny a odstranění části její stěny. Obnažená dutina se pak přišije ke kůži a to umožní její postupné vyhojení.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů