Mentální anorexie je poměrně časté psychiatrické onemocnění týkající se zejména dospívajících dívek, vyskytnout se nicméně může i u chlapců. Spolu s bulimií jde o jednu z nejvýznamnějších forem poruch příjmu potravy. Mentální anorexie má na dospívající organismus devastující účinky a může vést k závažnému narušení tělesného i psychického vývoje. Ve svém důsledku může extrémní vyhladovění vést až k smrti postižené a smrt jako důsledek anorexie není nijak výjimečná.

 

Příčiny: Přičiny mentální anorexie nejsou zcela jasné. Může zde být určitý genetický předpoklad, ale to není jisté. Rozhodně dojde k tomu, že mladá dívka získá chorobný (a velmi často zcela nesprávný) pocit tloušťky, které se chce za každou cenu zbavit. Příčinou může být kult vyzáblých modelek, jejichž počítačově upravené fotky vidíme ve většině časopisů. Podobný efekt může mít i jakákoliv negativní poznámka o dívčině postavě pronesená někým z kolektivu. Ať tak, či tak začne postižená hubnout drastickým omezením přijímané potravy a usilovným cvičením. Lehké omezení příjmu potravy a rozumné cvičení by drtivé většině naší populace spíše prospělo, zde je však oboje dotaženo do škodlivého extrému.

Za zmínku stojí i fakt, že mentální anorexií jsou ohroženy spíše inteligentní dívky se sklony k pečlivosti, které mívají dobré výsledky ve škole.

 

Projevy: Dívka přestává přijímat potravu a pokud ji někdo jíst přinutí, tak pak potravu tajně vyzvrací. Kromě toho bývá časté zneužívání projímadel a nadměrné pití vody. Základním projevem nemoci je samozřejmě úbytek na váze a podvýživa. Normální BMI* (Body Mass Index) se pohybuje v hodnotách 19-25. U nemocných dojde k jeho poklesu pod tyto hodnoty. Postižené začnou vystupovat kosti a tím se zhorší její vzhled. Nemocná si ovšem svůj stav velmi často vůbec neuvědomuje a buď si připadá krásná, či stále ještě příliš tlustá.

*Body Mass Index vypočítáme ze vzorce: hmotnost osoby (kg) / výška osoby2 (m2

Typickým projevem nemoci je zastavení menstruace a neplodnost. Menstruace a plodnost je přírodou vcelku rozumně přisouzena těm pohlavně dospělým ženám, které mají šanci potomka donosit. Organismus žen s mentální anorexií má nedostatek živin pro zachování těhotenství, a proto mozek menstruační cyklus zastaví. Problémem začne být nedostatek bílkovin a naopak paradoxně zvýšené hodnoty cholesterolu - je to dáno metabolickým chaosem, který v hladovějícím organismu panuje. Největší nebezpečí je rozvrat vnitřního prostředí a výskyt poruch srdečního rytmu, které mohou způsobit náhlou smrt nemocné. Nemocné trpí i nedostatkem vitaminů se všemi jeho důsledky.

 

Diagnóza: Diagnózu může stanovit interní lékař ve spolupráci s psychiatrem. Významnou součástí diagnózy je vyloučení jiných příčin hubnutí, zejména nádorových onemocnění. Ty jsou sice u mladých lidí vzácnější, nejsou však vyloučené a jejich případný včasný nález je zásadní.

 

Léčba: K léčbě bych řekl jen to, že nemá smysl stydět se za pomoc psychiatra. Mentální anorexie bývá bez jeho přispění často neléčitelná. Rodiče mohou dívku do jídla nutit, ale nemohou nad ní stát 24 hodin denně a kontrolovat ji. Nemocné bývají navíc velmi inteligentní a umí skvěle lhát a klamat. Jsou schopné vám namluvit prakticky cokoliv – klidně vám potvrdí, že se cítí moc hubené, lžou, že by chtěly přibrat, že jedí hodně a tak podobně. Intenzivní psychiatrická léčba spojená s dlouhodobou hospitalizací a důslednou kontrolou přijímání potravy může být jedinou možností, jak mentální anorexii zvládnout. Podávání stravy hladovějícím těžce podvyživeným ženám musí být velmi opatrné a respektovat jistá pravidla, jinak riskujeme vznik nebezpečného realimentačního syndromu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů