Maligní hypertermie je velmi závažný stav, který ohrožuje postiženého na životě. Je obávaný u anesteziologů, protože typicky vzniká během operačních zákroků prováděných v celkové anestezii (za uspání). Jeden případ maligní hypertermie připadá na tisíce až desetitisíce provedených celkových anestezií, jde tedy o stav velice vzácný.

 

Příčiny: Příčinou je určitý genetický předpoklad, kteří někteří lidé mají (jde o mutace některých genů). Je vzácný a nedá se předpovědět. Pokud člověk s tímto geneticky daným předpokladem dostane do kontaktu s některými sloučeninami, spustí to reakci vedoucí k maligní hypertermii. Typickými takovými spouštěči jsou plyny využívané v anestezii při uspávání pacientů (halotan, isofluran apod.). Podstatou reakce je abnormální zvýšení koncentrace vápníkových iontů ve svalových buňkách, která vede k silnému stahu svaloviny s uvolněním velkého množství tepelné energie.

 

Projevy: Hypertermie znamená zvýšenou tělesnou teplotu, která je hlavním příznakem stavu. Horečka bývá vysoká a je doprovázena svalovými stahy a zrychlením tělesného metabolizmu s bušením srdce, zrychlením dechu, nadměrným pocením a třesem celého těla. Obávanou komplikací je těžké poškození svalové tkáně s rozvojem rabdomyolýzy, akutní selhání ledvin a dalších orgánů a rozvrat vnitřního prostředí vedoucí ke smrti. Nutno ovšem dodat, že u řady lidí může mít maligní hypertermie výrazně méně dramatický průběh a někdy může její diagnóza i uniknout.

 

Diagnostika: Podezření vzniká u pacienta, u kterého se objeví zmíněné příznaky během, nebo velmi krátce po podávání některého z anestetických plynů.

 

Léčba: Existuje sloučenina, která dokáže při včasném podání zastavit nadměrné hromadění kalciových iontů v buňkách a tím zastavit rozvoj stavu. Nazývá se dantrolen (stejnojmenný lék Dantrolen) a pacientům s maligní hypertermií se s úspěchem podává. Aplikace je nitrožilní. Bez včasného zahájení terapie jsou těžší formy maligní hypertermie většinou smrtelné.


Zdroje
https://ghr.nlm.nih.gov
https://rarediseases.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů