Levý přední hemiblok (Left Anterior Hemiblock = LAH) je relativně častým nálezem. Jeho hlavními znaky je pozitivní QRS ve svodu I a negativní QRS komplexy ve II a III. Srdeční osa u něj bývá stočena směrem doleva do horizontální polohy.

LAH - Na EKG vidíme negativní výchylky QRS ve II a III (červeně). Pozitivní v I (modře), červená elipsa zdůrazňuje svody aVL a aVF, které pro horizontální sklon osy srdeční. (Zdroj)

 

Klinický význam není zásadní. LAH se může vyskytovat u infarktu myokardu, ale většinou ho nalézáme náhodně. Je nicméně nutné brát v úvahu, že LAH může nespecificky svědčit pro přítomnost nějaké srdeční patologie – chronická ischemie, kardiomyopatie, degenerativní procesy v srdečním skeletu apod. Nález u relativně mladého člověka by jistě měl vést ke zpozornění a ECHO vyšetření srdce.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů