Laktační psychóza je známá i pod názvem poporodní psychóza. Jde o psychiatrickou poruchu, která vzniká u některých žen v šestinedělí, a která může mít velmi tragické následky.

 

Příčiny

Příčinou jsou velmi silné hormonální změny v těle ženy v poporodním období, které mohou někdy významně narušit vnímání, emoce a rozhodování ženy. Citlivost k těmto vlivům je individuální, riziko je vyšší u žen s již známými psychiatrickými onemocněními, například s již existujícími těžšími depresemi. Laktační psychóza se může nicméně rozvinout i u žen do té doby zcela normálních. Vyšší riziko laktační psychózy je u prvorodiček. Výskyt je jen asi u jedné ženy z tisíce.

 

Projevy

Laktační psychóza může mít více podob, které jsou podobné epizodám maniodepresivní psychózy. Některé ženy začnou být výrazně depresivní, zpomalené, s halucinacemi, v opačných případech se objevuje nenormální aktivita, euforie, zrychlená řeč a výrazně zvýšená dráždivost. Typické jsou poruchy paměti, náhlé změny nálad a další psychotické projevy, které mohou ženu i její dítě ohrozit na zdraví nebo na životě. Ve stavu laktační psychózy je totiž zvýšené riziko sebevraždy postižené ženy nebo vraždy svého vlastního dítěte, ačkoliv se naštěstí jedná o naprosto raritní tragédie.

 

Diagnostika

Na diagnózu lze pomýšlet u ženy po porodu a šestinedělí, u níž se začnou objevovat popsané poruchy chování a emocí. Stanovení diagnózy je věcí psychiatra.

 

Léčba

Důležitá je psychiatrická terapie, někdy je nutné nasadit léky ze skupiny antipsychotik a léků stabilizujících náladu (například preparáty lithia, jako je Lithium carbonicum). Poměrně dobrý efekt má popisována i léčba elektrošoky, ale k ní se přistupuje až u těžších případů. Dobrou zprávou je, že při včasné terapii příznaky poporodní psychózy většinou rychle ustupují.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů