Kvadrantektomie je typ chirurgického zákroku prováděného u některých forem rakoviny prsu. Jedná se o odstranění určité části (kvadrantu) prsu s ložiskem tumoru, přičemž zbytek prsu je zachován. Kvadrantektomii lze použít pouze u počátečních stádií nádorů s nízkým rizikem. Kvadrantektomie je často kombinována buď s biopsií, nebo kompletním odstraněním tzv. sentinelové uzliny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů