Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Stabilizace pacienta – Uložit nejlépe na monitorované lůžko, zajištění žilního vstupu, infuzní terapie, monitorace TK a TF, zhodnocení krevního obrazu, připravit úvodem minimálně 2 plné krve k event. transfúzi. Hemoglobin udržovat max. okolo 100g/l, agresivní krevní převody mohou zhoršit krvácení.

 

 

2. Blokátory protonové pumpy – Nejprve podat bolusově 80mg (např. Omeprazol 40mg 2amp i.v.) a pak kontinuálně (např. Omeprazol 40mg 5amp do 50ml i.v. / 24 hod rychlostí 2.2ml/hod).

 

 

3. Terlipressin (Remestyp) – Jedná se o účinné hemostyptikum snižující prokrvení splanchniku, podáváme Remestyp 2mg i.v. iniciálně a následně 1mg i.v. á 4 hod.

 

 

4. Esofagogastroskopie – Měla by být provedena do 24 hodin, je nicméně indikována až po stabilizaci nemocného. U nevarikózního krvácení je nutno určit zdroj, klasifikovat dle Forrestových kritérií a eventuálně ošetřit (lokální aplikace adrenalinu, klipování, koagulace).

 

Forrestova kritéria

 

Ia – Krvácející, tepenné krvácení

Ib – Krvácející, žilní krvácení

IIa – Nedávné krvácení, viditelná céva

IIb – Nedávné krvácení, koagulum

IIc – Nedávné krvácení, hematinové nálety

III – Bez známek krvácení

 

 

5. Chirurgické řešení – Teprve v případě, že není možné krvácení zastavit endoskopicky

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů