Slovo kretén v dnešní době znamená spíše nadávku, která dotyčného označuje jako méně inteligentního člověka. Tato nadávka nicméně vychází z regulérní lékařské diagnózy kretenismu – nemoci, která již v ČR prakticky vymizela.

 

Příčiny

Kretenismus je stav, který je důsledkem nedostatečného působení hormonů štítné žlázy na organizmus plodu v těle matky. Charakteristickou formou je tzv. endemický* kretenismus, který se v ČR ještě začátkem 20. století vyskytoval v určitých oblastech s nedostatkem jódu.

Kromě toho může být samozřejmě kretenismus dítěte vyvolán jakoukoliv jinou příčinou vedoucí ke snížené funkci štítné žlázy u těhotné ženy a kromě toho geneticky podmíněnou vrozenou sníženou funkcí štítné žlázy plodu. Tato vrozená snížená funkce štítné žlázy je onemocněním, jehož přítomnost se orientačně zjišťuje u všech novorozenců v rámci novorozeneckého laboratorního screeningu. Zachycení dětí s touto vrozenou poruchou umožní okamžitě nasadit léčbu chybějícími hormony štítné žlázy.

* endemický = vyskytující se v určitých ohraničených oblastech

 

Projevy

Jedinci postižení kretenismem jsou růstově i mentálně retardovaní, jejich výška se většinou pohybuje maximálně okolo 150-160 centimetrů. Mívají poruchy řeči, často jsou neplodní a nedostatek hormonů u nich vede ke zvětšení štítné žlázy (struma).

 

Diagnostika

Diagnóza v tomto případě závisí na klinických příznacích, v krevních náběrech budou snížené koncentrace hormonů štítné žlázy. Jde nicméně o akademickou otázku – v ČR se již kretenismus nevyskytuje.

 

Prevence

Případy endemického kretenismu v ČR prakticky vymizely díky jodizaci soli, díky níž má prakticky každý člověk dostatek jódu, zvýšené množství jódu se doporučuje v těhotenství. Další důležitou prevencí je důsledná léčba žen s poruchou funkce štítné žlázy ve fertilním věku a při otěhotnění jejich dočasné sledování endokrinologem.

 

Léčba

Jakmile se kretenismus rozvine, není již léčba možná. Z toho důvodu je zcela zásadní prevence (viz výše).


Zdroje
https://www.myvmc.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů