Pojem kochleární znamená „související s hlemýžděm“. Hlemýžď (cochlea) je párový orgán, který se nachází ve vnitřním uchu a je v něm uložen smyslový sluchový aparát. V běžné praxi se poměrně často hovoří o kochleárním implantátu, což je speciální přístroj implantovaný do prostoru vnitřního ucha, který dokáže na základě zevních zvukových vzruchů stimulovat sluchový nerv a tím do určité míry nahradit funkci hlemýždě.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů