Popis kmitů v komplexu QRS je vlastně docela jednoduchý, i když chce trochu praxe. Musíme si pamatovat několik pravidel:

 

1. Větší výchylky popisujeme velkými písmeny, malé výchylky můžeme označit malými písmeny

2. Je-li v komplexu jako první negativní kmit, popíšeme jej jako Q (q). V komplexu QRS je vždy jen jedno Q (q).

3. Pozitivní kmit je vždy popisován jako R (r)

4. Negativní kmit za pozitivním kmitem se označuje jako S (s)

5. Je-li přítomno více pozitivních kmitů (rozeklané QRS komplexy), pak první označíme jako R (r) a další jako R'(r'), R''(r'') atd. To samé platí pro negativní kmity následujícími za pozitivními kmity, to jest S (s), dále S' (s'), poté S''(s'') atd.

(Zdroj)

 

Význam mají například tyto vzorce kmitů:

  • rSr‘ se vyskytuje ve V1 při  inkompletním RBBB
  • rSR‘ nevyskytuje ve V1 při kompletním RBBB
  • QS či rS ve V1 a RsR‘ ve V6 je typický pro LBBB

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů