Ketonurie znamená přítomnost ketolátek v moči. Nález vcelku logicky znamená, že v našem organizmu dochází ke ketogenezi spojené se vznikem ketolátek. Může se jednat například o důsledek dlouhodobého hladovění, nebo o neléčenou cukrovku 1. typu.

Ketonurie je potenciálně nebezpečný příznak, který nás obzvláště zajímá u některých pacientů s cukrovkou. Co tento termín přesně znamená a jak se vyšetřuje, si povíme níže.

Příčiny: Ketonurie znamená, že se v moči daného jedince objeví tzv. ketolátky. Jedná se o skupinu sloučenin, z nichž nejznámější je aceton. Ketolátky v našem organizmu vznikají ve zvýšené míře za předpokladu, že naše tělo k tvorbě energie využívá mastné kyseliny obsažené v tucích, které jsou přeměňovány na již zmíněné ketolátky. Tyto procesy nejsou pro organizmus energeticky příliš výhodné, lepší je energetické využívání cukrů. Proto jsou mastné kyseliny využívány v nouzových situacích, kdy nejsou k dispozici cukry nebo inzulin. Možnou příčinou je dlouhodobé hladovění, opakované zvracení, zvýšená funkce štítné žlázy, horečka a nedostatek inzulinu při nedostatečně léčené (nebo zcela neléčené) cukrovce 1. typu. Ketolátky v moči se nicméně mohou objevit i u pacientů v těžkých akutních stavech v rámci komplexních změn v jejich metabolizmu. Jen okrajově lze zmínit, že ketolátky v moči se mohou vzácně vyskytnout i u některých poruch ledvin, při kterých jsou nedostatečně zpětně vstřebávány z nově filtrované moči zpět do krve.


Projevy: Ketonurie je v podstatě pouhý příznak a nijak se neprojevuje. Nadbytek ketolátek v organizmu, který ketonurii obvykle doprovází, se ovšem projevit může závažným rozvratem vnitřního prostředí se vznikem tzv. ketoacidózy. Příčinou je kyselý charakter ketolátek. Velmi častým typem ketoacidózy je diabetická ketoacidóza typicky postihující diabetiky 1. typu.


Diagnostika: Ketonurii můžeme prokázat vyšetřením moči. Laboratorní vyšetření je samozřejmě možné, ale k orientačnímu průkazu ketonurie postačuje i vyšetření moči pomocí testačních proužků.


Terapie: Ketonurii jako takovou nelze léčit, k jejímu vymizení dojde v případě, že se podaří vyřešit její vyvolávající příčinu.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.labce.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů