Kayser-Fleischerův prstenec je označení pro oční příznak, který úzce souvisí s Wilsonovou chorobou. Povězme si o něm něco více.

 

Příčiny: Kayser-Fleischerův prstenec je způsoben ukládáním mědi do tkání oka a doprovází stavy, při kterých trpí organizmus nadbytkem mědi. Klasickým příkladem je již výše zmíněná Wilsonova choroba, při které je narušen metabolizmus mědi v důsledku vrozené enzymatické poruchy.

 

Projevy: Kayser-Fleischerův prstenec je vidět v oku a má podobu tmavě hnědého prstence okolo duhovky. Pacienta Kayser-Fleischerův prstenec nijak zvlášť neovlivňuje a bývá zcela zastíněn klinickými projevy způsobenými poškozením řady dalších tkání mědí (například mozek a játra, více najdete v textu o Wilsonově chorobě).

 

Diagnostika: Rozvinuté formy Kayser-Fleischerova prstence mohou být dobře viditelné na první pohled, méně výrazná stadia mohou být diagnostikována při očním vyšetření za pomoci přístroje známého jako štěrbinová lampa.

 

Terapie: Kayser-Fleischerův prstenec je pouhý příznak, a proto není možné ho léčit. Jediným řešením je terapie stavu, který ke vzniku příznaku vedl.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.wilsonsdisease.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů