Kavální filtr je uměle vyrobená ochrana před vznikem plicní embolie. Využívají se obvykle u pacientů, u nichž je vysoké riziko embolizace do plic, a u nichž není možné jiné řešení (např. podávání léků na ředění krve).

 

Provedení: Filtr je de facto „síťka“, která umožňuje průtok krve, ale dokáže zachytit krevní sraženiny (emboly). Tuto síťku lékaři implantují do dolní duté žíly. Nejčastějším zdrojem krevních sraženin je hluboká žilní trombóza dolních končetin. Z ní se mohou odlamovat menší kousky sraženin a skrze dolní dutou žílu se dostat do pravé poloviny srdce a odtud i do plic – vzniká tzv. plicní embolie. Kavální filtr v dolní duté žíle tomu umí zabránit. Filtr se do žíly vkládá tzv. endovaskulárním zákrokem. To znamená, že se nabodne některá z velkých žil (obvykle stehenní nebo krční žíla), vzniklým vstupem se zavede katetr do cílového místa dolní duté žíly a pomocí katetru se do této oblasti zavede kavální filtr. Ten se následně rozevře a tím je zákrok ukončen.

Filtry jsou obvykle trvalé, ale stále více se využívají i dočasné filtry. Ty se po určité době (obvykle několik týdnů) musí opět pomocí katetru odstranit.

 

Příklad: Pacientka byla hospitalizována pro otok dolní končetiny. Byla diagnostikována hluboká žilní trombóza a byly nasazeny léky na ředění krve. Při dalším vyšetřování byl nalezen rozměrný útvar na vaječníku, zřejmě nádor. Vzhledem k nutnosti operačního řešení nebylo dočasně možné podávat léky na ředění krve (riziko krvácení při a po operaci). Současné riziko vzniku plicní embolie v tomto období si vyžádalo implantaci dočasného kaválního filtru. Operace byla úspěšně provedena a útvar i s postiženým vaječníkem byl odstraněn (zjistilo se, že jde o rozsáhlý nezhoubný nádor). Po operaci se pacientka postupně převedla na antikoagulační léčbu a kavální filtr se odstranil.

 

Využití: Filtr obvykle využíváme u pacientů s hlubokou žilní trombózou, u který je běžná protisrážlivá léčba (léky proti srážení krve) neúčinná, nebo ji nelze použít. Poměrně výhodné je z tohoto pohledu např. využití dočasného kaválního filtru u pacienta s rozsáhlou žilní trombózou, u kterého musíme nutně provést chirurgický zákrok.

 

Rizika: Vpich některé z velkých žil může být spojený s krvácením, kavální filtr se může uvolnit, někdy se on sám jakožto cizorodý materiál v žíle může stát zdrojem vzniku krevních sraženin. Ponechají-li se dočasné filtry v dolní duté žíle příliš dlouho, mohou vrůst do její stěny a při jejich odstranění může dojít k poranění žíly.

 

Výhody: Kavální filtr není užívaný až tak často jako léky na ředění krve, v případě jejich neúčinnosti (či nemožnosti využití) je však vhodnou metodou chránící pacienta před plicní embolií.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů