Katétrová implantace aortální chlopně srdce je složitě znějící léčebná metoda, kterou spíše známe pod používanou anglickou zkratkou TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

 

Princip: Katétrová implantace aortální chlopně se provádí z cévního vstupu vytvořeného v oblasti stehenní tepny. Po nabodnutí této tepny je do ní zaveden speciální vodič, na jehož konci se nachází vlastní „zabalená“ chlopeň. Vodič je pak aortou zasunut až k srdci do místa aortální chlopně a po dosažení tohoto místa se umělá chlopeň pomocí balonku „rozvine“ a zaujme místo a funkci původní aortální chlopně.

 

Příprava: Velkou výhodou je, že TAVI není operační zákrok a nemusí se provádět v celkové anestezii. Pacient díky tomu nemusí být nijak složitě připraven a zákrok je tak vhodný i pro těžce nemocné pacienty, kteří by srdeční operaci nezvládli.

 

Indikace: Hlavní indikací TAVI je zúžení aortální chlopně a s ní spojené příznaky (srdeční selhávání, angina pectoris a náhlé poruchy vědomí). Jedná se o nepříjemnou chlopenní vadu, kterou nacházíme u pacientů vyššího věku. Velmi často jde o vážně nemocné jedince, pro které by kardiochirurgický zákrok představoval vysoké riziko a neoperační TAVI je pro ně vítanou alternativou.

 

Nevýhody: Ačkoliv je katétrová implantace aortální chlopně výrazně bezpečnější než operace, přesto není bez rizik. U relativně malého množství pacientů se objevily různé krvácivé komplikace, mozkové příhody a-nebo infarkt myokardu. Při zákroku také poměrně často dochází k narušení správné funkce převodního systému srdečního, což si může vyžádat následnou implantaci kardiostimulátoru. Je-li zákrok prováděn na pracovišti s dostatkem zkušeností, lze jej nicméně hodnotit jako relativně bezpečný.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.svhhearthealth.com.au

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů