Katetrizační ablace (radiofrekvenční ablace) srdce je invazivní kardiologický zákrok, který se používá v léčbě řady poruch rytmu (arytmií).

 

Princip: Zákrok se provádí na katetrizačním sále a obvykle mu předchází provedení elektrofyziologického vyšetření srdce. Při elektrofyziologickém vyšetření se dutou jehlou nabodne některá z velkých žil (méně často tepen) a lékaři se pokusí zjistit přítomnost, závažnost, místo a směr šíření arytmie.

Je-li arytmie přesně nalezena a určena, zavede se již vytvořeným žilním přístupem (typicky tříslo, nadklíčková oblast, nebo krk) do některé ze srdečních dutin speciální sonda, která pomocí vysokofrekvenčního elektrického proudu „spálí“ místo, kde porucha rytmu vzniká, nebo kudy se šíří. Zákrok většina pacientů snáší velmi dobře, někteří nicméně během použití elektřiny popisují bolest. Po provedení radiofrekvenční ablace je možné elektrofyziologické vyšetření zopakovat, aby si lékaři ověřili úspěšnost zákroku.

 

Příprava: Katetrizační ablace se provádí za krátké hospitalizace, předchází mu základní vyšetření včetně krevních odběrů a EKG. Před zákrokem se vysazují některé léky na ředění krve, jiné je možné ponechat – pacienta bude přesně informovat jeho ošetřující lékař. Pacient by měl být nalačno, zákrok se přivádí při vědomí, okolí předpokládaného místa vpichu velké žíly (či tepny) je oholeno a dezinfikováno. Pokud nejsou komplikace, pak je pacient propuštěn den po zákroku.

 

Využití: Radiofrekvenční ablace je typicky určená pacientům s poruchami rytmu, které způsobují rychlou srdeční akci, jako je fibrilace síní, flutter síní a další (zejména tzv. pravidelné supraventrikulární tachykardie jako AVRT a AVNRT). Pokud u daného člověka nejde poruchu rytmu zvládnout pomocí léků a elektrické kardioverze má u něj jen dočasný efekt, pak máme kandidáta na zvážení radiofrekvenční ablace. Méně častou poruchou rytmu řešitelnou radiofrekvenční ablací jsou některé formy komorové tachykardie.

 

Nevýhody: Vyšetření není kromě vpichu injekce do některé z větších cév bolestivé a komplikací není na kvalitních pracovištích mnoho. Nejvíce rizik komplikací má vlastní nabodnutí některé z cév, které může být komplikováno vznikem lokální infekce a krvácení. Vzácnějšími komplikacemi je poškození převodního systému srdečního, což si může vynutit implantaci kardiostimulátoru, a zanesení infekce do srdce za vzniku infekční endokarditidy.


Zdroje
http://www.medtronic.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů