Katatonie je označení pro soubor pohybových poruch, které doprovázejí určitá onemocnění centrálního nervového systému včetně psychiatrických chorob. Z toho poměrně logicky vyplývá, že existuje více forem katatonie, a že jde spíše o příznak, než o samostatné onemocnění.

Příčiny: Katatonie se může objevit při poškození centrálního nervového systému (např. mozková mrtvice a záněty mozku), a u některých psychiatrických onemocnění, jako jsou depresivní stavy, bipolární porucha a schizofrenie. Katatonie může souviset s abstinenčními příznaky při vysazení některých návykových látek (alkohol, drogy) a může se vyskytovat společně s kataplexií při narkolepsii.


Projevy: Katatonie může mít více projevů, ale typické je ztuhnutí, které odborně označujeme jako stupor. Nemocný jedinec prostě „zatuhne“ v určité pozici, která může být poměrně bizarní, a přestane reagovat na zevní podněty. U schizofrenie se může objevit speciální podtyp katatonie známý jako flexibilitas cerea (vosková flexibilita). Při flexibilitas cerea člověk také „zamrzne“ v určité pozici, ale není zatuhlý a může být jiným člověkem manuálně „přesunut“ do jiné pozice jako socha z měkkého vosku. Méně časté formy katatonie se projevují bizarními pohyby, grimasami apod.


Diagnostika: Diagnóza je možná na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření provedeného zkušeným psychiatrem. U nově zjištěných obtíží může být indikováno vyšetření mozku některou ze zobrazovacích metod (CT vyšetření).


Terapie: Léčba může být svízelná a souvisí s úspěšností terapie vyvolávajícího onemocnění. Katatonie při psychiatrických onemocněních poměrně dobře reaguje na antipsychotika, účinné jsou i benzodiazepiny a u některých jedinců mohou být indikované elektrošoky.


Zdroje
https://www.psychologytoday.com
https://www.psychiatryadvisor.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů