Kardiomegalie často se nacházející při ICHS a dalších chorobách je dobře patrná  na předozadním snímku. Lze ji odhadnout z velikosti srdečního stínu, pro přesnější objektivizaci se užívá tzv. kardiothorakální index (CTI). Jedná se o poměr největšího  příčného rozměru srdečního stínu (C) k největšímu příčnému rozměru hrudníku (T). Je-li C/T větší než 0.5, mluvíme o kardiomegalii. V tomto případě to C/T splňuje nepochybně. (Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů