Jícnová manometrie je vyšetření, které se provádí v gastroenterologii. Vyšetření je pro pacienta relativně nezatěžující, ale není až tak běžně dostupné.

 

Princip

Pacientovi se nosní dírkou zavede do hltanu a do jícnu velmi tenká sonda, která umí snímat tlakové poměry ve svém okolí. Tyto tlaky z okolí sondy jsou následně přenášeny na obrazovku přístroje. Lékař je obvykle schopen určit dvě místa zvýšeného tlaku - horní jícnový svěrač (v místě přechodu hltanu do jícnu) a dolní jícnový svěrač (v místě přechodu jícnu do žaludku). Po správném zasunutí sondy je dotyčný vyzván, aby několikrát polkl malé množství tekutiny. Průchod polknuté tekutiny jícnem může být pozorován jako dočasné zvýšení tlaku postupující směrem dolů, což by mělo být doprovázené krátkým uvolněním dolního jícnového svěrače, aby se doušek vody mohl dostat do žaludku. Jiný nález než tento je většinou nenormální. Celé vyšetření trvá asi 20 minut a po jeho ukončení je sonda opět vytažena.

 

Příprava

Na vyšetření je vhodné přijít nalačno, tj. 6 hodin před vyšetřením nic nejíst, nepít a nekouřit. Užívá-li pacient léky ovlivňující hybnost trávicího traktu (např. prokinetika), pak by je měl po domluvě s lékařem vysadit 1-2 dny před manometrií. Kromě toho není žádná speciální příprava nutná.

 

Využití

Základní využití jícnové manometrie je u různých poruch hybnosti jícnu s poruchami polykání, které nemusí být odhaleny ani při gastroskopii ani při rentgenové pasáži jícnem. Velký význam má vyšetření při průkazu achalázie. Kromě toho se jícnová manometrie provádí u nemocných s těžkou refluxní chorobou před plánovanou operací přechodu jícnu do žaludku (fundoplikace).

 

Nevýhody

Vyšetření nemá žádné velké nevýhody. Zavedení hadičky nosem může být trochu nepříjemné a někdy může otlačit sliznici nosohltanu, není to nicméně nic, co by nešlo vydržet.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://my.clevelandclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů