Ivemarkův syndrom je označení pro velice vzácné a málo prozkoumané geneticky podmíněné vrozené onemocnění. Přesná příčina jeho vzniku není známá, vyvolávající gen či geny nebyly prozatím nalezeny.

 

Projevy: Syndrom se projevuje několika anatomickými odchylkami. Postiženému jedinci chybí slezina, nebo má více malých slezin. Dále jsou přítomny abnormality kardiovaskulárního aparátu a  řada orgánů je u nemocného na opačné straně těla než u normálních lidí. Toto obrácené uspořádání orgánů se odborně označuje jako situs viscerum inversus. Potíže nemocným dělají zejména vrozené srdeční vady, které mohou zhoršovat zásobení tkání těla kyslíkem a vést k projevům srdečního selhávání. Případné chybění sleziny má také své důsledky, protože slezina u dětí je velice důležitá pro správný vývoj imunitního systému. Nemocné děti mají proto oslabenou imunitu a trpí častými bakteriálními infekcemi.

 

Prevence a léčba: Vzhledem k tomu, že se jedná o vrozenou poruchu, není prevence ani léčba známá. Případné srdeční vady lze řešit kardiochirurgickými operacemi. U lidí s chybějící slezinou se oproti běžné populaci navíc provádí některé typy očkování (viz příslušný text). 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů