Pojem intravaskulární znamená „uvnitř cév“ nebo „nitrocévní“ a můžeme jím označit sloučeniny přítomné v  cévách a procesy probíhající v dutinách cév. Hovoříme-li o intravaskulární tekutině, máme na mysli tekutinu přítomnou v krevních (případně lymfatických) cévách. Popisujeme-li intravaskulární hemolýzu, jde o rozpad červených krvinek uvnitř cév. Opakem je termín extravaskulární.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů