Skip to main content
 


Interna 13

13. Pneumonie + pleuritidy - klasif. dle etiologie, klinic. obrazu a th.

 

Pneumonie znamená zánětlivé onemocnění plicní tkáně včetně bronchiolů, plicních alveolů a intersticia. Mortalita na pneumonie je stále podstatná, riziko je významné zejména u seniorů a imunokompromitovaných osob.

 

a) Infekčnítypické, nebo atypické

b) Neinfekční – chemická, aspirační, poradiační, poléková (amiodaron) apod.

 

a) Komunitní – infekční vznikající mimo zdravotnická zařízení

b) Nozokomiální – infekční vznikající ve zdravotnických zařízeních

 

V další části se budu věnovat již jen infekčním pneumoniím.

 

Příčiny: Infekční pneumonie jsou většinou způsobeny bakteriemi. Častým etiologickým agens je streptokokus pneumoniae, hemofilus influenzae chlamydie a mykoplazma. U starších jedinců je významnou příčinou infekce Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Zcela specifickou problematiku představují pneumonie tuberkulózní.

 

Projevy: Pneumonie se projevuje horečkou, kašlem (dráždivý, nebo produktivní) a dušností. Někdy se objevují i doprovodné příznaky, jako jsou bolesti svalů a kloubů. Zejména u starších lidí se může objevit dezorientace.

 

Pozn: Atypické pneumonie (chlamydie, mykoplazmata) jsou charakteristické tím, že relativně chudé příznaky jsou v kontrastu s rozsáhlým nálezem na zobrazovacích metodách.

 

Komplikace: Akutní pneumonie může být komplikována vznikem pleurálního výpotku (empyém), vznikem plicních abscesů a rozvojem ARDS s akutním respiračním selháním.

 

Diagnostika: Podezření získáme anamnézou a fyzikálním vyšetřením, potvrdit ji můžeme pomocí RTG plic. U rozsáhlých těžkých pneumonií s rizikem komplikací (pleurální výpotky, abscesy) je vhodné doplnit CT vyšetření. Krevní náběry zahrnují elevaci CRP a leukocytózu s posunem doleva, u těžkých stavů je rozhodně doporučeno provést Astrup. U seniorů se vyplatí vyšetřit legionelový antigen v moči. Kultivační vyšetření je možné například ze sputa, nebo z krve (hemokultura). S odstupem po prodělané pneumonii je vhodné provést spirometrii.

 

Léčba: Základem terapie jsou antibiotika. U typických pneumonií se používají zejména aminopeniciliny, nebo cefalosporinová ATB. Atypické pneumonie se léčí většinou makrolidy. U těžších pneumonií s nezjištěným agens je ideální tato ATB kombinovat. Jako podpůrnou terapii volíme antitusika, mukolytika a expektorancia.

 

Prevence: Existuje očkování proti pneumokokovi. Očkování proti pneumokokovým nákazám by se mělo provádět u jedinců nad 65 let, nemocných s DM, cirhózou, selháváním ledvin, imunodeficity (HIV, po splenektomii) a u jedinců v sociálních zařízeních. Očkování proti hemofilus influenzae je součástí povinného očkovacího programu v dětském věku.

 

 

Záněty pleury - pleuritidy

Pleuritidy jsou poměrně pestrou skupinou zánětlivých stavů postihujících výstelku hrudní dutiny.

 

Příčiny: Pleuritidy mohou být infekční i neinfekční. Infekční jsou bakteriální nebo virové, neinfekční mohou být způsobeny úrazem, ozářením, maligními tumory a autoimunitními systémovými onemocněními.

 

Projevy: Z hlediska klinických projevů rozlišujeme pleuritidu na suchou a vlhkou. Suchá pleuritida způsobuje bolest na hrudi, která se zhoršuje při nádechu, a suchý dráždivý kašel. Vlhká pleuritida je nebolestivá, ale je spojena s tvorbou pleurálního výpotku, a proto může vyvolat dušnost. Suchá pleuritida se může postupně přeměnit ve vlhkou.

 

Diagnostika: U suché pleuritidy je při poslechu plic slyšet charakteristický třecí šelest při nádechu. U vlhké pleuritidy s pleurálním výpotkem je v této oblasti zkrácený poklep a poslechově oslabené dýchání. Pleurální výpotek může být potvrzen pomocí RTG nebo UZ a následně punktován s odesláním vzorku na biochemii a cytologii.

 

Léčba: U suché pleuritidy se podávají nesteroidní protizánětlivé léky a antitusika, u vlhké pleuritidy se provádí punkce a odsátí většího výpotku. Při recidivující tvorbě výpotku nereagující na jinou léčbu může být indikována pleurodéza. Je-li pleuritida bakteriální (pleuropneumonie), jsou lékem volby antibiotika.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů