Bacillus cereus je označení pro skupinu bakterií, které mohou u člověka způsobit některé infekce, přičemž dominuje postižení trávicího traktu. Bacillus cereus je schopen vytvářet spory, které bakterii pomáhají přežít nepříznivé zevní podmínky. Bakterie sama o sobě není vůči našemu organizmu výrazně agresivní, škodit nám však mohou její toxiny.

Nákaza: Bacillus cereus sice mezi laiky není příliš známý, ve skutečnosti je však široce rozšířený v okolním prostředí, zejména v půdě a ve vzduchu. K nákaze dochází nejčastěji kontaminací nedostatečně tepelně upravených potravin (typicky vařená rýže), nákazy mohou mít charakter lokálních epidemií.


Projevy: V drtivé většině vzniká onemocnění po požití potravy nebo tekutin kontaminovaných bakteriemi a jejich toxiny. Základní toxiny jsou dva – jeden způsobuje především zvracení, druhý vyvolává průjmy. Onemocnění má tedy klasické příznaky „střevní chřipky“, které obvykle do 1-2 dnů vymizí.


Diagnostika: Diagnostika se většinou neprovádí, protože onemocnění nebývá závažné a příznaky velmi rychle ustupují. Přítomnost bakterie a zejména jejího toxinu v organizmu by šlo teoreticky prokázat sérologicky, ale v praxi k tomu není důvod. Při epidemickém výskytu lze bakterie mikrobiologicky prokázat ve vzorku kontaminované stravy, pokud se jej podaří získat.


Léčba: Cílená léčba není možná, základem je terapie případných symptomů, klid na lůžku a dostatečný přísun tekutin s cílem zabránit dehydrataci. V případě, že příznakům dominuje zvracení, mohou pomoci slabší antiemetika.


Zdroje
https://www.foodsafety.gov
http://www.bezpecnostpotravin.cz

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů