Skip to main content
 


Polypy

Polyp je v lékařské terminologii označení pro výrůstek sliznice některého dutého orgánu – typické jsou polypy trávícího traktu (zejména polypy tlustého střeva a žaludku), polypy děložní sliznice, nosní polypy, polypy žlučníku, polypy močového měchýře apod. Vznik polypu může mít nejrůznější příčiny a samotný polyp může mít různý klinický význam, někdy je v podstatě banálním nálezem, jindy je předzvěstí nebezpečné choroby. O tom všem si povíme níže.

 

Pozn: Podle vzhledu dělíme polypy na stopkaté a přisedlé.

 

 

Příčiny: Příčiny vzniku polypů jsou různé. Může jít o důsledek dráždění sliznice chronickým zánětem, ve vážnějších případech může jít o důsledek nadměrného dělení buněk a vzniku nádoru. Rozsáhlý výskyt polypů může být součástí některých geneticky podmíněných syndromů (familiární adenomatózní polypóza), kdy je předpoklad ke vzniku polypů daný vrozenou genetickou mutací. U některých polypů přesný důvod vzniku neznáme. Z výše uvedeného vyplývá, že polypy dělíme na dvě základní skupiny – nádorové a nenádorové. Polypy nádorové pak můžeme dělit na nezhoubné a zhoubné. Poměrně zásadní je fakt, že neléčené nezhoubné nádorové polypy mají relativně velký potenciál se po čase přeměnit ve zhoubné nádory (typickým příkladem je řada případů rakoviny tlustého střeva).

 

 

Projevy: Polypy se obvykle neprojeví vůbec, nosní polypy mohou způsobovat problémy při dýchání nosem (ucpaný nos), polypy trávicího traktu, polypy močového měchýře a dělohy mohou způsobit krvácení (krev v moči, krev ve stolici, gynekologické krvácení) nebo nejrůznější nespecifické obtíže. Lze však jistě říci, že nález polypu je obecně spíše náhodný.

 

 

Diagnostika: Samotný nález polypu je možný pomocí endoskopických metod v trávicím traktu (gastroskopie, kolonoskopie s využitím chromoendoskopie), či pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk břicha nalezne polypy žlučníku, polypy močového měchýře či děložní polypy). K došetření děložních polypů lze provést endoskopickou hysteroskopii, k došetření polypů močového měchýře opět endoskopické vyšetření – cystoskopii. Z výše uvedeného poměrně jasně vyplývá, že v diagnostice polypů hraje důležitou roli endoskopie, tj. vyšetření tělních dutin pomocí hadicových přístrojů s kamerou. Výhodou je zobrazení polypu na vlastní oči a možnost odebrat z polypu vzorek s možností histologického vyšetření.

 

Právě histologické vyšetření je v podstatě zásadní pro určení charakteru polypu. Endoskopista s velkými zkušenostmi může již od oka odhadnout, o jaký polyp by se mohlo jednat, pomoci mu v řadě případů mohou i speciální režimy zobrazení, kterými jsou moderní endoskopy vybaveny. Přesto však se jedná jen o subjektivní dojem a definitivní určení může provést až lékař hodnotící polyp či jeho vzorek pod mikroskopem.

 

Vzhledem k tomu, že i histologické vyšetření vzorku polypu nemusí být zcela přesné (přeci jen se jedná o malý vzorek), preferuje se u polypů jejich úplné odstranění a následně histologické vyšetření celého polypu. Vyjde pak výsledek, že polyp byl nenádorový? Nic se neděje, pak byl prostě odstraněn nenádorový polyp. Vyjde-li však výsledek, že byl polyp nádorový (bez ohledu na zhoubnost), bylo jeho odstranění zásadní a z dlouhodobého hlediska možná i život zachraňující.

 

U polypů žlučníku je to trochu problematické, protože žádnou běžnou endoskopickou metodou je nelze diagnostikovat ani odstranit. Při nálezu polypu na ultrazvuku se pak preferuje jeho pravidelné sledování a měření velikosti, při jakémkoliv náznaku zvětšení se provede operační odstranění celého žlučníku.

 

 

Léčba: Jak již bylo zmíněno výše, jedinou léčebnou možností je polyp odstranit. Většinu polypů lze odstranit pomocí endoskopického přístroje (nejčastěji odříznout - tzv. polypektomie), některé rozsáhlé střevní polypy či polypy žlučníku se pak musí odstranit při klasickém chirurgickém zákroku. U syndromu familiární adenomatózní polypózy, kdy se v tlustém střevě nacházejí tisíce drobných nádorových střevních polypů, se doporučuje chirurgické odstranění celého tlustého střeva.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů