Hyperventilace (nadměrné dýchání) je stav, se kterým se na příjmové interní ambulanci setkáváme poměrně často. Hyperventilace vzniká častěji u žen, není nebezpečná, ale jde o častý důvod přivolání si vozu RZP a návštěvy lékaře.

 

Příčiny: Příčinou je nejčastěji stresující událost, nadměrné emoce, úzkost a obdobné faktory. V jejich důsledku dojde k úzkostné reakci, jejíž součástí je i zrychlené nadměrné dýchání. Hyperventilace typicky vzniká u hysterických záchvatů a může být vyvolána i zcela vědomě a účelově.

 

Projevy: Pro subjektivní pocit dušnosti začíná jedinec zrychleně a usilovně dýchat. To je doprovázeno slabostí, bušením srdce a motáním hlavy. Typicky vzniknou hyperventilační křeče. Nadměrné dýchání vede ke změnám ve vnitřním prostředí organizmu se zvýšením pH (alkalóza). Zjednodušeně řečeno dojde k poklesu hladiny vápníku v krvi a to vyvolá brnění některých částí těla, typicky okolí úst a horních a dolních končetin. Brnění se při pokračující hyperventilaci postupně změní v křeče, které mohou vypadat značně dramaticky (typické je zkroucení rukou a prstů), a právě ty vedou k přivolání RZP.

 

Diagnostika: K diagnóze většinou stačí jen zjištění okolností vzniku obtíží a fyzikální vyšetření lékařem (při něm bývá pozitivní tzv. Chvostkův příznak). Může být doplněno vyšetření EKG a krevního tlaku, spíše ovšem k vyloučení vážnějších stavů. Pokud bychom hyperventilujícímu jedinci provedli vyšetření koncentrace krevních plynů (Astrup), objevili bychom pokles koncentrace oxidu uhličitého (hypokapnie) v důsledku jeho vydýchání z organizmu.

 

Léčba: Jako nejlepší první pomoc je dotyčného uklidnit, slovně upozornit na nutnost uklidnit dýchání a můžeme k ústům přiložit papírový pytlík nebo igelitový sáček, do kterého uděláme ještě menší dýchací otvor (pochopitelně se igelitový sáček nesmí nasazovat na hlavu!). Dýcháním přes sáček se vdechuje vyšší koncentrace oxidu uhličitého, to vede k normalizaci hladiny krevního vápníku a ústupu obtíží. Jinak lze podat léky na uklidnění jako jsou benzodiazepiny, například tabletový Diazepam, či s opatrností injekční Apaurin (u silnějších křečí a značném psychickém vypětí pacienta).


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů