Hyperkalémie se nedá podle EKG bezpečně diagnostikovat, ale jisté abnormality můžeme najít. Ne vždy ovšem tíže hyperkalémie odpovídá míře abnormalit na EKG. obecně se udává, že vysoká hladina draslíku je spojena s hrotnatými vlnami T a může dojít k rozšíření komplexu QRS. Hyperkalémie je relativně často spojena s bradykardií.

 

Na tomto EKG pacienta s hyperkalemií vidíme zcela jasně hrotnatá T v hrudních svodech (modře). Další známky nejsou patrné, tepová frekvence se pohybuje (při normálním posunu papíru dle vzdáleností mezi QRS komplexy) okolo 75/min a QRS se nezdají výrazně rozšířené. (Zdroj)

 

Nález bradykardie (a eventuálně hrotnatých T vln) u pacientů s onemocněním ledvin či starších polymorbidních pacientů užívajících léky zvyšující draslík (Verospiron, ACE-Inhibitory, Kalium chloratum, Kalnormin apod.) by mělo následovat vyšetření mineralogramu a eventuální úprava hladiny draslíku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů