Hairy cell leukemie je používaný termín, který se do češtiny překládá jako „leukemie z vláskových buněk“ nebo "leukemie z vlasatých buněk". Jde o méně častou formu leukemie, při které v krvi (nebo v kostní dřeni) postiženého nacházíme charakteristické nádorové leukocyty s „vláskovými“ výběžky cytoplazmy. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů