Glaukomový záchvat je epizoda prudkého zhoršení obtíží u jedince trpícího glaukomem (zeleným zákalem). Jak si můžete přečíst v příslušném textu o tomto onemocnění, je základním principem zvýšený tlak nitrooční tekutiny v oku.

Příčiny: Příčinou akutního glaukomového záchvatu je rychlé a prudké zvýšení nitroočního tlaku, které se může odehrát během hodin. Principem je situace, kdy se čočka přiblíží příliš blízko k duhovce a dojde tak k uzavření oblasti, kudy odtéká nitrooční tekutina. Narušení odtoku tekutiny pak logicky vede k výraznému zvýšení tlaku uvnitř oka. Mezi vyvolávající momenty patří například situace s dlouhodobějším rozšířením zornice (typicky při pobytu v tmavém prostředí nebo ve stresové situaci).


Projevy: Základním projevem akutního glaukomového záchvatu je poměrně rychle vzniklá bolest a zarudnutí postiženého oka. Bolest oka je velice prudká a může být doprovázena bolestí hlavy s nevolností a zvracením. Kromě těchto příznaků si postižený člověk obvykle stěžuje na rozmazané vidění a případně na pozorování různých světelných záblesků a jiných efektů. Příznaky záchvatu se mohou objevit u člověka, který má již glaukom diagnostikovaný, nebo může jít i o první projevy glaukomu vůbec.


Diagnostika: Prudká trvající bolest oka je důvodem k rychlému navštívení očního lékaře. Glaukomový záchvat se považuje za urgentní situaci, která bez správné terapie může vést k trvalé poruše zraku na postiženém oku. Oční lékař (oftalmolog) může nemocné oko vyšetřit včetně změření nitroočního tlaku.
 
 
Terapie: V akutní fázi mají obvykle účinek oční kapky, které způsobí zúžení zornice, což usnadní odtok nitrooční tekutiny z oka, a tím sníží nitrooční tlak. K poklesu nitroočního tlaku dochází i po požití některých sloučenin, jako je například mannitol nebo glycerol. Doplňkovou terapií je pak zejména léčba bolesti. Po zlepšení stavu je možné problém vyřešit očním zákrokem, jehož podstatou je obvykle tzv. iridotomie pomocí laseru. To znamená, že se laserovým paprskem vytvoří v duhovce drobný otvor, který umožní odtok nitrooční tekutiny.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů