Forestierova choroba patří mezi vzácnější nemoci, přesto se s ní tu a tam setkáváme. Odborný termín pro toto ortopedické onemocnění zní značně složité – difuzní idiopatická hyperostóza skeletu. To můžeme do češtiny přeložit jako „celkové nadměrné zmnožení kostní hmoty nejasné příčiny“.

 

Příčiny: Příčina vzniku poruchy není zcela jasná, častěji postihuje muže, předpokládá se určitý genetický předpoklad pro její vznik a bylo zjištěno, že Forestierova choroba souvisí s metabolizmem organizmu - častěji postihuje pacienty s cukrovkou 2. typu. Vyskytuje se spíše u pacientů nad 50 let věku, u mladších se pokládá za výrazně vzácnější.

 

Projevy: U postiženého začne docházet k nadměrnému ukládání vápníku a kostní hmoty do měkkých tkání při páteři (tj. do šlachových úponů, vazů apod), postiženy mohou však být i jiné lokality jako ramena, žebra, kolena, apod. Zprvu se nemoc nemusí projevovat, poté jsou nejtypičtějšími stesky bolesti na hrudi. Dalšími obtížemi může být celková ztuhlost, dále poruchy pohyblivosti kloubů, někdy i poruchy polykání (jícen je utlačován narůstající kostní hmotou v oblasti krční páteře). U těžkých forem nemoci může být postižený imobilizován, což vede k vyššímu riziku vzniku zápalů plic.

 

 

Diagnostika: Nemoc většinou diagnostikuje ortoped a-nebo radiolog, nutný je rentgen páteře a dalších postižených míst, kde je nadměrné ukládání kostní hmoty dobře patrné.

 

 

Léčba: Vzhledem k neznalosti vyvolávající příčiny nemoci ji není možné ani vyléčit- doporučují se rehabilitační cvičení k uchování maximální možné pohyblivosti, z léků se používají zejména léky proti bolesti. U pacienta s cukrovkou 2. typu je současně nutná co nejlepší kompenzace a prevence vysoké koncentrace cukru v krvi.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů