Fibromyalgie je revmatické onemocnění, které je typické spíše pro ženy a je do určité míry kontroverzní a někteří lékaři jeho existenci ne zcela plně uznávají. Neohrožuje na životě, přesto však může výrazně zhoršit kvalitu běžného života.

 

Příčiny

Dosud nebyly zjištěny přesné příčiny vzniku fibromyalgie. Podobně jako u jiných revmatických chorob se i zde zřejmě kombinují vrozené genetické vlivy s vlivy zevního prostředí. Celkově se zdá, že lidé trpící fibromyalgií mají snížený práh bolesti a určitou nerovnováhu v systému mozkových neuromediátorů* a tyto předpoklady pak mohou spoluzapříčinit zhoršení stavu při nadměrném stresu, fyzické únavě, apod. Existují teorie o vyšším výskytu fibromyalgie u lidí, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni. Nepochybný je častý úzký vztah fibromyalgie a některých psychiatrických chorob jako je například deprese.

 

* Neuromediátory jsou chemické sloučeniny, které v mozku pomáhají přenášet signály mezi neurony. Umožňují tedy správnou funkci mozku jako celku.

 

 

Projevy

Onemocnění se projevu celkovou únavou a zejména bolestmi svalů a kloubů. Na těle postiženého existují určitá charakteristická místa, která po zatlačení způsobí prudké zhoršení bolesti. Spolu s bolestí se mohou objevovat i další nespecifické příznaky jako je pocit brnění končetin, trávicí potíže charakteristické pro syndrom dráždivého tračníku, bolesti hlavy a poruchy spánku. Jak bylo zmíněno výše, řada nemocných s fibromyalgií trpí psychickými projevy charakteru deprese nebo úzkosti.

 

 

Diagnostika

Určení diagnózy fibromyalgie je obtížným a nevděčným úkolem. Většinou ji provádí revmatolog a nemá k dispozici téměř žádné objektivní metody – laboratorní vyšetření i výsledky zobrazovacích metod bývají normální. Základem je proto důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření, která musí splnit určitá diagnostická kritéria.

 

 

Léčba

Léčba je svízelná a většinou musí být kombinovaná, aby se dosáhlo výraznějšího výsledku. Jsou-li při fibromyalgii přítomny psychické obtíže, je vhodná psychoterapie, tj. opakovaná sezení s psychologem a psychiatrem. Bolest při fibromyalgii poměrně dobře reaguje na některá antiepileptika a antidepresiva. Některé těžší formy fibromyalgie vyžadují podávání silnějších léků proti bolesti.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů