Fibromuskulární dysplázie je vrozené geneticky podmíněné onemocnění, které vede k postižení cévních stěn a může vyvolat jejich zúžení. To pak způsobuje zhoršený průtok krve cévami a další komplikace dané typem zúžené cévy.

 

Příčiny: Nemoc je vrozená a geneticky daná. Nemocný člověk má 50% šanci, že jeho dítě bude fibromuskulární dysplázií trpět také.

 

Projevy: Nemoc se většinou začne projevovat v dospívání, nebo až v dospělosti. Podstatou je rozšiřování cévních stěn vlivem vazivovatění. Zesílená stěna pak utlačuje dutinu cévy a zužuje jí. Nejčastěji jsou zúžením postiženy ledvinné tepny, o něco méně často i krční tepny. To může vyvolat zvýšení krevního tlaku, selhávání ledvin, motání hlavy, kolapsy a někdy i ischemickou mozkovou příhodu. Mnohem vzácněji mohou být zúženy i tepny dalších břišních orgánů a končetinové tepny.

 

Diagnostika: Zúžení tepen prokáže angiografie, což je zobrazení průtoku krve cévami pomocí kontrastní látky. Protékající látka ukáže na obrazovce vnitřek cév i s eventuálními překážkami a zúženími.

 

Léčba: Základem léčby je provedení angioplastiky. To znamená, že se cévou k místu zúžení zavede tenká hadička s vyfouknutým balónkem. Balónek se zasune do místa zúžení, nafoukne a tím zúžené místo rozšíří. Angioplastika pak může být následována implantací stentu, což je trubicovitý útvar, který pomáhá udržet tepnu rozšířenou.


Zdroje
https://rarediseases.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů