FG syndrom je velmi vzácné geneticky podmíněné vrozené onemocnění postihující jak fyzický vzhled, tak psychiku nemocného. Na celém světě je zdokumentováno pouze několik stovek jedinců s tímto postižením, jejich skutečný počet může být ovšem vyšší.

 

Příčiny: Příčinou je mutace jednoho z genů na chromozomu X. Postižení tímto syndromem bývají v drtivé většině muži.

 

Projevy: Nemocní trpí středně těžkou až těžkou mentální retardací, jejich chování může být charakteristické hyperaktivitou a poruchami pozornosti, jsou obtížněji zvladatelní, nicméně bývají přátelští a společenští. Mají velkou hlavu, oči daleko od sebe a malé uši. Horní ret mají malý, dolní ret bývá naopak zvětšený. Na horních i dolních končetinách nacházíme široké palce. Svaly postižených bývají oslabené se sníženým napětím (hypotonie). Vyskytují se u nich i poruchy trávicí trubice, například neprůchodný uzavřený konečník.

 

Diagnostika: Nemoc lze diagnostikovat speciálním genetickým vyšetřením, které nalezne mutaci genu na X chromozomu.

 

Prevence a léčba: Prevence vrozeného onemocnění není možná, stejně tak léčba neexistuje. Mentální retardace si vyžaduje speciální pedagogickou péči. Při neprůchodnosti konečníku je nutný chirurgický zákrok vedoucí k úpravě anatomického defektu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů