Febrilní křeče (horečnaté křeče) jsou poměrně dramaticky vyhlížejícím stavem, který vzniká typicky u malých dětí v batolecím a předškolním věku.
 
Příčiny
Febrilní křeče se objevují u dětí do pěti let věku a byl pozorován častější rodinný výskyt, což podporuje teorie o určitém genetickém podkladu tohoto stavu. Spouštěčem febrilních křečí bývají infekce, které vedou ke zvýšení tělesné teploty, většinou jde o horečky nad 38°C.
 
 
Projevy
Projevy mohou být dramatické a mohou rodiče dítěte značně vyděsit. Febrilní křeče se objeví na začátku infekčního onemocnění při- nebo dokonce ještě před zvýšením tělesné teploty a někdy jsou dokonce vůbec prvním příznakem probíhající infekce. Existuje více typů febrilních křečí, některé se projevují „jen“ poruchou vědomí, u jiných se vyskytují křeče a záškuby, které mohou někdy připomínat epileptický záchvat. Je ostatně faktem, že lidé s epizodami febrilních křečí v dětství mají oproti zbytku populace (velmi lehce) zvýšené riziko vzniku epilepsie.
 
Nekomplikované febrilní křeče trvají maximálně několik minut a poté se dítě probírá do plného vědomí. Febrilní křeče trvající déle než 10 minut a febrilní křeče opakující se v průběhu horečnaté nemoci jsou vždy podezřelé a měly by být vyšetřeny s maximální důsledností.
 
 
Diagnostika
Febrilní křeče obvykle vedou k hospitalizaci dítěte, které je vyšetřováno dětskými lékaři. Vyšetření dětí je vždy poněkud složité, lékaři musí při kombinaci poruchy vědomí s horečkou vždy myslet na infekce centrálního nervového systému (meningitidy, encefalitidy). Při pochybnostech u těžších forem febrilních křečí může být provedena lumbální punkce.
 
 
Léčba
Základem léčby nekomplikovaných febrilních křečí je podávání antipyretik ke snížení tělesné teploty, určitý efekt mohou mít nárazově podané benzodiazepiny. Když už mluvíme o antipyreticích (léky proti horečce), tak znovu uveďme, že dětem se nesmí podat léky této skupiny obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin a podobné preparáty), protože mohou vyvolat nebezpečný Reyův syndrom.


Zdroje
https://www.ninds.nih.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů