Febrilní křeče (horečnaté křeče) jsou poměrně dramaticky vyhlížejícím stavem, který vzniká typicky u malých dětí v batolecím a předškolním věku.

 

Příčiny: Febrilní křeče se objevují u dětí do pěti let věku a byl pozorován častější rodinný výskyt, což podporuje teorie o určitém genetickém podkladu tohoto stavu. Spouštěčem febrilních křečí bývají infekce, které vedou ke zvýšení tělesné teploty. Většinou jde o horečky nad 38°C.

 

Projevy: Projevy mohou být dramatické a mohou rodiče dítěte značně vyděsit. Febrilní křeče se objeví na začátku infekčního onemocnění při- nebo dokonce ještě před zvýšením tělesné teploty a někdy jsou dokonce vůbec prvním příznakem probíhající infekce. Existuje více typů febrilních křečí, některé se projevují „jen“ poruchou vědomí, u jiných se vyskytují křeče a záškuby, které mohou někdy připomínat epileptický záchvat. Je ostatně faktem, že lidé s epizodami febrilních křečí v dětství mají oproti zbytku populace (velmi lehce) zvýšené riziko vzniku epilepsie.

Nekomplikované febrilní křeče trvají maximálně několik minut a poté se dítě probírá do plného vědomí. Febrilní křeče trvající déle než 10 minut a febrilní křeče opakující se v průběhu horečnaté nemoci jsou vždy podezřelé a měly by být vyšetřeny s velkou opatrností.

 

Diagnostika: Febrilní křeče obvykle vedou k hospitalizaci dítěte, které je vyšetřováno dětskými lékaři. Vyšetření dětí je vždy poněkud složité, lékaři musí při kombinaci poruchy vědomí s horečkou vždy myslet na infekce centrálního nervového systému (meningitidy, encefalitidy). Při pochybnostech u těžších forem febrilních křečí může být provedena lumbální punkce.

 

Léčba: Základem léčby nekomplikovaných febrilních křečí je podávání antipyretik ke snížení tělesné teploty, určitý efekt mohou mít nárazově podané benzodiazepiny. Když už mluvíme o antipyreticích (léky proti horečce), tak znovu uveďme, že dětem se nesmí podat léky této skupiny obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. Aspirin a podobné preparáty), protože mohou vyvolat nebezpečný Reyův syndrom.


Zdroje
https://www.ninds.nih.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů