Extrasystola znamená stah srdeční svaloviny, který je vzhledem k normálnímu pravidelnému rytmu jaksi navíc. Extrasystola vzniká předčasně, narušuje pravidelnost srdečního rytmu a většina z nás ji nijak nevnímá. Přesto mohou být četnější extrasystoly spojeny s nepříjemnými příznaky a určité informace o nich mohou být užitečné.
 
Dodávám, že jsem si nebyl úplně jistý, kam text o extrasystolách umístit. Nakonec jsem se rozhodl pro složku „nemoci“, i když to pochopitelně není úplně šťastné rozhodnutí. Učinil jsem tak proto, že extrasystoly mohou mít své klinické projevy, že nemusí být spojené s jiným onemocněním, a že mohou být samy o sobě léčeny.

 
Příčiny
Srdeční stahy se objevují na základě vzniku elektrických vzruchů, které mají původ v tzv. sinoatriálním uzlu, což je skupina buněk v pravé srdeční síni. Při extrasystole vzniká vzruch předčasně v jiném místě srdce a odtud se šíří. Podle toho, ve kterém místě srdečního svalu extrasystola vzniká, rozlišujeme extrasystoly síňové a komorové. Oba typy extrasystol se mohou vyskytovat i u zcela zdravách jedinců.

Četnější výskyt extrasystol se může objevit u poruch vnitřního prostředí (např. odchylky hladiny krevních iontů - například nízká i vysoká hladina draslíku), u zvýšené funkce štítné žlázy, při zvýšené teplotě a vlivem různých léků a drog (některá antidepresiva, digoxin, kofein, kokain apod.).

Musíme myslet na to, že četné komorové extrasystoly mohou souviset s přítomností srdečních poruch a onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční, srdeční selhávání a kardiomyopatie. V takovém případě se zvyšuje riziko vzniku nebezpečných arytmií, jako jsou komorové tachykardie a komorové fibrilace, které mohou způsobit náhlou srdeční smrt.


Projevy
Extrasystoly občas vznikají prakticky u každého z nás a většina lidí je nijak nevnímá. Někdy mohou být pociťovány jako nepříjemné nepravidelné stahy srdce a někteří lidé popisují četnější extrasystoly jako bušení srdce.
 
 
Diagnostika
Přítomnost extrasystol a jejich typ může být určen pomocí EKG (pod odkazy najdete EKG texty o síňových a komorových extrasystolách). Dlouhodobější záznam je možný pomocí tzv. EKG holteru. V případě podezření na onemocnění srdce, které s extrasystolami souvisí je možné provést echokardiografické vyšetření, které nám dá základní informace o funkci srdce a jeho chlopní. Součástí základního vyšetření při výskytu četnějších extrasystol by mělo být vyšetření krevních minerálů a hladiny hormonů štítné žlázy.


Léčba
Ve většině případů není třeba náhodně zjištěné extrasystoly nijak léčit. Pokud způsobují nepříjemné příznaky, lze zvážit některé léky ze skupiny antiarytmik, jejichž cílem je eliminace extrasystol a zpravidelnění rytmu. Obvykle je první volbou podskupina beta-blokátorů. U pacienta s potvrzeným vážnějším srdečním onemocněním a výskytem velmi četných komorových extrasystol může být zvážena implantace ICD k prevenci náhlé srdeční smrti.


Zdroje
https://www.cardiosecur.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů