Enteroklýza je radiologické vyšetření, které umožňuje zobrazit tenké střevo pacienta. Tenké střevo je běžně velmi špatně vyšetřitelné – endoskopickými metodami lze vcelku snadno vyšetřit jícen a žaludek (gastroskopie) a tlusté střevo (kolonoskopie). Endoskopické vyšetření tenkého střeva (zejména dvojbalonová enteroskopie) se provádí jen na některých specializovaných gastroenterologických pracovištích v republice a je relativně náročné. Enteroklýza proto představuje cennou možnost vyšetření tenkého střeva bez nutnosti překladu pacienta na vyšší pracoviště.

 

Princip: Pacientovi se vleže zasune hadička do úst či do nosu a zasouvá se přes jícen a žaludek až do dvanáctníku. V té chvíli se do hadičky vypustí tekutá kontrastní látka (obvykle baryová) a roztok metylcelulózy, který slouží jako tzv. negativní kontrast. Vyšetření se provádí vleže, pro lepší průtok látky kličkami střeva je vhodné pacienta různými způsoby polohovat. Během vyšetření se pacientovi provede v určitých časových odstupech série rentgenových snímků břicha, které ukážou průtok kontrastní látky střevem. Po ukončení vyšetření se pacient vyprázdní na WC.

 

Příprava: Před vyšetřením je třeba být nalačno. Pacient by měl naposledy jíst v poledne před dnem vyšetření. Od té doby do půlnoci by měl pouze pít a od půlnoci do chvíle vyšetření již ani nepít. Pravidelně užívané léky si pacienti nicméně mohou vzít.

 

Význam: Vyšetření ukáže reliéf tenkého střeva, nerovnosti sliznice, případné polypy, nádorové struktury apod. Poměrně velká výtěžnost je v diagnostice Crohnovy choroby.

 

Problémy: Na kontrastní látku může někdy vzniknout alergická reakce, která může velmi vzácně nabýt podoby nebezpečného anafylaktického šoku. Nevýhodou je i vystavení pacienta mnohem vyšší dávce rentgenového záření než u běžného rentgenového snímku břicha. Je to ovšem pouze malá cena za mnohem vyšší výtěžnost enteroklýzy. Enteroklýza s baryovou suspenzí by se neměla provádět u pacientů, u nichž je podezření na proděravění trávicí trubice. Baryová kontrastní látka by v takovém případě totiž mohla vytéci do dutiny břišní.

 

Výhody: Enteroklýza poměrně dobře ukáže poměry v tenkém střevě. Je to vyšetření relativně neinvazivní (pouze zavedení hadičky do trávicího traktu) a lze je provádět i ambulantně.

 

Pozn.: Jako relativně nová metoda se začíná uplatňovat tzv. CT enteroklýza, při které se vlastní provedení enteroklýzy spojí nikoliv s rentgenovým snímkem, ale přímo s CT vyšetřením břicha.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů