Elektrošok se odborně označuje jako elektrokonvulzivní terapie. Jde o léčebnou metodu, která je již od 19. století využívána v psychiatrii. Nutno podotknout, že mezi neinformovanou veřejností se jedná o metodu kontroverzní zatíženou mnoha nepřesnostmi a výmysly.

 

Princip: Metoda funguje tak, že se pacientovi přiloží k hlavě elektrody přístroje a po krátký okamžik se nechá jeho hlavou projít elektrický proud. Ten obvykle vyvolá krátký epileptický záchvat, dočasně „zresetuje“ elektrické signály mozku a umožní jejich změny. To má za následek zlepšení celé řady psychiatrických poruch. Elektrošoky se pro lepší účinnost provádějí opakovaně.

 

Využití: Elektrošoky se využívají u řady psychiatrických chorob, jako jsou maniodepresivní psychóza, těžké deprese a některé formy schizofrenie.

 

Příprava: Zákrok se pochopitelně neprovádí při vědomí. Pacient se na krátkou chvíli uspí a je prodýcháván ambuvakem. Před zákrokem jsou mu podány i látky snižující napětí svalů (tzv. myorelaxancia). Z těchto důvodů je při samotném provedení elektrošoku přítomen nejen psychiatr, ale i anesteziolog.

 

Nevýhody: Zákrok je komplikovanější kvůli nutnosti pacienta uspat. Kromě toho se po něm mohou vyskytovat různé nežádoucí účinky, jako je zmatenost, poruch paměti, nevolnost či zvracení. Nelze vyloučit ani vznik poruch srdečního rytmu. Zákrok nelze provést u všech pacientů – vyšší riziko komplikací mají pacienti se srdečním onemocněním, s poruchami koncentrací krevních iontů (např. hyperkalémie nebo hypokalémie), pacienti s poruchami štítné žlázy apod.

 

Výhody: Elektrokonvulzivní terapie má v léčbě psychiatrických chorob slušnou účinnost a je zcela bezbolestná.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů