Elektrofyziologické vyšetření srdce je důležitým vyšetřením invazivní kardiologie, provádí se na vyšších pracovištích. Základní indikací vyšetření jsou poruchy srdečního rytmu (arytmie).

 

Princip

Vyšetření se provádí na katetrizačním sále, pacient je při zákroku při vědomí. Lékař dutou jehlou nabodne některou z velkých žil (typicky v oblasti třísla, nadklíčku nebo krku) a pod kontrolou rentgenu do srdečních dutin zavede tenkou sondu. EKG pacienta je během zákroku neustále monitorováno. Sonda umožňuje získávat informace o přenosu a vedení elektrických vzruchů v srdci a zhodnotit místo a mechanizmus vzniku arytmií, způsob jejich šíření a jejich závažnost. Kromě toho umožňuje sonda vysílat stimulační vzruchy, které mohou u pacientů vyvolat dosud skrytou poruchu rytmu a samozřejmě i vzruchy, které tuto vyvolanou poruchu zase zruší.

Pokud je u pacienta elektrofyziologicky potvrzena (nebo při vyšetření vyvolána) některá z arytmií, lze postupovat různými způsoby. Někdy lze na elektrofyziologické vyšetření přímo navázat tzv. radiofrekvenční ablací, při které je v srdečních dutinách přístrojem „přepáleno“ místo vzniku a-nebo šíření poruchy rytmu, čímž je situace vyřešena. Kromě toho se některé zjištěné arytmie mohou léčit konzervativně pomocí léků (antiarytmika), nebo řešit zavedením kardiostimulátoru nebo dokonce ICD přístroje.

 

Příprava

Zákrok se běžně provádí za krátké hospitalizace. Pacient by měl být před vyšetřením nalačno, místo předpokládaného žilního vstupu je oholeno. Některé léky na ředění krve se vysazují, jiné je možno ponechat – o tom rozhodne ošetřující lékař. Nejsou-li přítomny komplikace, pak bývá pacient propuštěn den po zákroku.

 

Využití

Vyšetření lze využít v situaci, kdy chceme potvrdit sklon ke vzniku některé z poruch rytmu a-nebo, když se porucha rytmu stále opakuje a my ji chceme definitivně vyřešit. Typickým pacientem je člověk s opakovanými záchvaty fibrilace síní, flutteru síní, nebo dalších pravidelných arytmií (AVRT, AVNRT) kdy poruchu rytmu opakovaně převádíme na normální rytmus (např. pomocí léků nebo elektrické verze), který však nemocnému dlouho nevydrží. Elektrofyziologické vyšetření a cílená radiofrekvenční ablace má vyšší šanci poruchu rytmu vyléčit. Elektrofyziologie má význam i u lidí po vážných poruchách rytmu, jako je fibrilace komor a komorová tachykardie, kdy plánujeme implantaci přístroje ICD.

 

Nevýhody

Na pracovištích, kde je elektrofyziologie běžně prováděna, je riziko komplikací nízké. Většina běžných  komplikací souvisí s vpichem větší žíly, který může trochu bolet a krvácet. Mnohem vzácnější a závažnější je poškozené převodního systému srdečního během zákroku a vznik srdeční infekce (infekční endokarditida). Dodejme i důležitý fakt, že ačkoliv je elektrofyziologie s následnou radiofrekvenční ablací schopna většinu arytmií trvale vyřešit, u některých lidí se porucha rytmu po čase i tak vrací zpátky.


Zdroje
https://www.ucsfhealth.org
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů