Skip to main content
 


EKG z praxe 13


Akutni infarkt predni steny myokardu na EKG

 

Pacient, 72 let, mimospádový, kardiak, anamnesticky po 2 IM řešených stenty, byl přivezen RZP pro bolesti na hrudi. Úvodem dle RZP komorová tachykardie bez poruchy vědomí, podán amiodaron i.v. přivezen na interní ambulanci cca 1 hodinu od začátku obtíží. NA EKG tento nález - hluboká Q ve V1-V5 (zřejmě znak poinfarktové jizvy), ST elevace V1-V4, aVL, zrcadlové deprese ve II, III, aVF, stav uzavírám jako STEMI přední stěny a pacienta odesílám k urgentní SKG do spádového kardiocentra. Při SKG potvrzen tepenný uzávěr, řešeno stentem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů