Dysmorfofobie je nepříjemné úzkostné onemocnění, které se řadilo mezi fobie, nyní se na něj pohlíží jako na specifickou formu obsedantně-kompulzivní poruchy.
 
Příčiny
Příčiny vzniku poruchy nejsou zcela jasné, předpokládá se kombinace genetických předpokladů a vlivu zevního prostředí. V západní společnosti, kde je vzhled velmi důležitý, a kde na člověka z každé obálky časopisu kouká vyretušovaná a počítačem upravená žena, je tlak na psychiku každého jednotlivce poměrně silný. Dodejme, že dysmorfofobie je výrazně častější u žen než u mužů.
 
 
Projevy
Základním projevem dysmorfofobie je úzkost z přítomnosti různých tělesných deformací. Kromě vlastní úzkosti je přítomno chybné hodnocení vlastního těla (podobný rys s mentální anorexií) a postižený tak na sobě vnímá různé nesouměrnosti a deformace, které ovšem objektivně nejsou přítomny. Nemocný se může stranit ostatních lidí, cítí se méněcenný, nemívá na svou poruchu náhled a tak nenavštěvuje psychiatra, ale lékaře jiných odborností. Dochází k opakovaným návštěvám kožních lékařů a případně plastických chirurgů, na něž má pacient nepřiměřené nároky. Neustálá honba za nedosažitelnou krásou a souměrností pak může skončit větším množstvím v podstatě zbytečných plastických operací. Problémem je, že chirurgický zákrok sice vede k úlevě, ta však bývá krátkodobá a nespokojenost se vzhledem se po čase objeví znovu.
 

Diagnostika
Diagnózu určí psychiatr na základě vyšetření pacienta s přesným zjištěním charakteru jeho obtíží. Důležitá  je nicméně spolupráce nemocného, řada z nich si svoji psychiatrickou diagnózu neuvědomuje a psychiatra nevyhledá.
 
 
Léčba
Léčba vyžaduje náhled pacienta na svůj problém a ochotu nechat si pomoci, která však není vždy přítomná. Terapie zahrnuje opakovaná psychoterapeutická sezení, při kterém se psychiatr snaží nemocnému pomoci vnímat své tělo realisticky. Z medikamentů mohou pomoci antidepresiva, případně nárazově léky proti úzkosti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů