Dupuytrenova kontraktura (též Dupuytrenova nemoc) je označení pro postižení šlach prstů na horní končetině, které postiženému člověku způsobuje řadu obtíží a narušuje hybnost ruky.

Příčiny: Příčiny vzniku Dupuytrenovy kontraktury nejsou zcela jasné, choroba se častěji vyskytuje u mužů a dává se do určité míry do souvislosti s cukrovkoukouřením, alkoholizmem a jaterní cirhózou. Vyšší výskyt je popisován u těžce manuálně pracujících lidí. Vzhledem k faktu, že Dupuytrenova kontraktura má častý rodinný výskyt, je zcela evidentní podíl dědičného genetického předpokladu k rozvoji této choroby.


Projevy: U lidí postižených Dupuytrenovou kontrakturou dochází ke vzniku vazivových pruhů a tuhých hrbolů v oblasti dlaně a prstů. Tyto pruhy následně vedou k deformaci dlaně a k narušení hybnosti prstů s jejich vynuceným ohýbáním. Onemocnění může postihnout jeden nebo více prstů a může být jednostranné nebo oboustranné. U mužů trpících Dupuytrenovou kontrakturou byl mimo jiné popisován vyšší výskyt Peyronieho choroby deformující penis.


Diagnostika: Diagnóza je stanovena na základě fyzikálního vyšetření při pohledu na postiženou končetinu a při pohmatu dlaně a prstů.
 

Terapie: Lehčí formy choroby lze léčit pomocí aplikace enzymu kolagenáza do místa zmnoženého vaziva, což vede k jeho rozrušení a uvolnění tahu. Těžší formy Dupuytrenovy kontraktury způsobující viditelné klinické obtíže se řeší chirurgickými zákroky, které se soustřeďují na protětí vazivových pruhů s cílem uvolnit prsty. Celkově platí fakt, že čím pokročilejší je choroba, tím je chirurgický zákrok komplikovanější, a procento komplikací vyšší.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů