Jako denzitometrie se v medicíně označují metody, které mají měřit hustotu kostní tkáně. Denzitometrické přístroje jsou běžnou výbavou osteologických center.

 

Princip: Denzitometrický přístroj dokáže měřit hustotu kosti, která se označuje anglickou zkratkou BMD (Bone Mineral Density). Některé denzitometry fungují na principu ultrazvuku, ale nejběžnější jsou přístroje fungující na principu rentgenu. Pacient se položí na vyšetřovací podložku a přístroj ho oskenuje. Kostní hmota klade rentgenovému záření různý odpor (tj. jinou absorpci) podle toho, kolik minerálů obsahuje, a podle toho jsou vyhodnoceny výsledné snímky. Používané skórovací systémy pak hodnotí kostní hustotu vyšetřovaného se zdravými jedinci daného věku a pohlaví a z výsledku stanoví diagnózu a případně i závažnost osteoporózy. Celé vyšetření trvá jen několik minut.

 

Příprava: Denzitometrie může být provedena bez zvláštní přípravy, pacient nemusí být nalačno a ani nemusí před vlastním vyšetřením užívat žádné speciální léky.

 

Využití: Vyšetření má význam pacientů ohrožených osteoporózou a u těch, kteří jsou s touto chorobou již léčeni. Ohrožení jsou starší lidé, zejména ženy po přechodu, dále pak nemocní s některými hormonálními poruchami a s poruchami vstřebávání živin (a tedy i vápníku). Zcela speciální skupinou pacientů jsou muži po provedené kastraci (muži s rakovinou prostaty a sexuální devianti).

 

Nevýhody: U rentgenových denzitometrů je pacient vystaven jisté radiační zátěži. Ta je ovšem velmi malá a vyšetření se při sledování léčby osteoporózy provádí jen jedenkrát za rok, což celkovou dávku záření dále snižuje.

 

Výhody: Jedná se o rychlé, nebolestivé a relativně běžně dostupné vyšetření, které poskytne cenné informace o stavu kostní hmoty a úspěšnosti léčby osteoporózy.


Zdroje
https://www.radiologyinfo.org
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů