CT enteroklýza (správněji CT enterografie) je moderní radiologické vyšetření tenkého střeva, které kombinuje enteroklýzuCT vyšetřením. Je velmi přínosné v diagnostice řady chorob.

 

Příprava: K vyšetření není většinou třeba žádné přípravy, pacient se dostaví nalačno, tj. od půlnoci před vyšetřením nic nejí ani nepije. Vzhledem k tomu, že se běžně používá kontrastní látka na jodové bázi, musí člověk se známými alergiemi a zejména při alergii na jód oznámit toto lékaři a před vyšetřením dostane léky proti alergii.

 

Princip: Vlastní vyšetření začne vypitím tekutiny s kontrastní látkou. Je to poměrně velké množství – asi dva litry tekutiny, které musí být vypity během 30-45 minut. Následně je pacientovi aplikována kontrastní látka do žíly a provede se klasické CT vyšetření. Použití dvou kontrastních látek (jedna se po vypití nachází v trávicím traktu a druhá je v cévách) umožní kvalitní zobrazení trávicí trubice.

 

Význam: Tenké střevo je tradičně velmi špatně vyšetřitelné. V běžných podmínkách byla k dispozici prostá enteroklýza a CT vyšetření břicha, na vyšších pracovištích existuje endoskopická kapsle a eventuálně značně časově (i fyzicky pro pacienta) náročné endoskopické vyšetření (dvojbalonová enteroskopie). CT enteroklýza je šikovné kombinované vyšetření tenkého střeva, které pomáhá při hledání a hodnocení chorobných stavů. Najít můžeme nádory tenkého střeva, zdroje případného krvácení a úseky střeva postižené Crohnovou nemocí včetně jejích komplikací (tj. zejména zúžení střeva a píštěle).

 

Problémy: Problémem je možná alergická reakce na kontrastní látku (viz výše), dále pak lehký průjem, který se může po vypití kontrastní látky objevit. Nesmíme ani zapomenout na to, že vyšetření představuje nikoliv nezanedbatelnou radiační zátěž a nemělo by být opakováno příliš často.

 

Výhody: Velkou výhodou je vysoká výtěžnost vyšetření, které je pro pacienta fyzicky nezatěžující a minimálně nepříjemné.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů