Chronický znamená déletrvající a obvykle toto slovo využíváme při charakteristice různých klinických příznaků a onemocnění. Chronická onemocnění mají tendenci probíhat dlouhodobě až doživotně. O příznacích hovoříme jako o chronických tehdy, pokud trvají určitou dobu. V případě řady příznaků je tato doba definována jako delší než 3-4 týdny. Opakem ke slovu chronický je pojem "akutní".

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů