Brachyterapie je určitým podtypem radioterapie, tj. ozařování nádorových onemocnění. S výhodou se používá u některých typů nádorů, kdy má za úkol poškodit nádorovou tkáň a přitom co nejvíce ušetřit okolní zdravé tkáně.

 

Princip: Principem je ozařování, ovšem v tomto případě je zářič (zdroj záření) umístěn do těsné blízkosti nádoru nebo přímo do nádorové tkáně, mnohdy je tedy umístěn přímo do těla pacienta (např. zasunutí zářiče do tělesné dutiny). Dosah záření je záměrně velmi malý, což pomáhá šetřit tkáně v okolí nádoru. Brachyterapie může být použita samostatně nebo v kombinaci s jinými léčebnými metodami.

 

Využití: Brachyterapie se používá v léčbě některých druhů rakoviny, jako je například rakovina prostaty, některé formy rakoviny prsu, některé typy rakoviny kůže (nikoliv však v terapii melanomu!) a rakovina děložního čípku.

 

Nevýhody: U brachyterapie se v zásadě mohou vyskytovat všechny nežádoucí účinky radioterapie při poškození zdravých tkání (vyrážka a zánět kůže, vznik jizev a srůstů, problémy s močením při terapii nádorů pánve). Oproti standardní terapii by tyto nežádoucí účinky měly být výrazně menší.

 

Výhody: Díky přesnějšímu cílení a blízkému kontaktu s nádorovou tkání umožňuje brachyterapie podat vyšší dávku záření a kromě toho je časově méně náročná než standardní ozařování.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů