Blast syndrom je také znám jako syndrom tlakové vlny a označuje zranění a jeho komplikace vznikající v důsledku vystavení se tlakové vlně při explozi.

Příčiny
Příčinou je exploze, která způsobí tlakovou vlnu šířící se do okolí. Může jít o důsledek nešťastné náhody (práce s výbušninami, výbuch plynu), či o záměrný tlak (teroristické útoky, válečné konflikty). Kromě tlakové vlny může být člověk poraněn i předměty uvolněnými výbuchem.


Projevy
U projevů záleží na síle výbuchu, na přítomnosti překážek mezi výbuchem a člověkem a také zejména na tom, zda k explozi došlo v uzavřeném, nebo otevřeném prostoru. Výbuchy v uzavřeném prostoru bývají více devastující, protože se tlaková vlna odráží od stěn.
 
Tlaková vlna může poranit celou řadu orgánů, typická jsou vnitřní poranění. Typicky bývá poraněn ušní bubínek, který může prasknout, což je doprovázeno pískáním v uších a případně ztrátou sluchu. Závažná jsou poranění vnitřních orgánů, jako jsou střeva a plíce. Střeva se mohou přetlakem protrhnout, plíce mohou být zhmožděné, někdy vzniká otok plic a je zde také riziko jejich protržení se vznikem pneumothoraxu. Pohmoždění srdce může vyvolat poruchy rytmu a tlakové zhmoždění mozku může být doprovázeno otokem mozku, dezorientací, zmateností a bolestmi hlavy. Vnitřní poranění mohou být spojena s nebezpečným vnitřním krvácením.

Kromě toho mohou být přítomné zlomeniny kostí, povrchové popáleniny, různé rány způsobené letícími předměty a eventuálně i amputace končetin.


Diagnostika
Základem učení diagnózy blast syndromu je znalost o tom, že dotyčný jedinec byl vystaven tlakové vlně při explozi. Následně je nutné fyzikální vyšetření a při podezření na vnitřní poranění doplnění zobrazovacích metod (ideálně CT vyšetření hrudníku, břicha a mozku).


Léčba
Pacient s akutním blast syndromem by měl být hospitalizován, obvykle je nutné lůžko intenzivní péče s monitorováním základních životních funkcí, v případě bezvědomí se zajištěním dýchacích cest (intubace), podáváním kyslíku a hydratací s udržováním krevního oběhu s prevencí vzniku šokového stavu. Vzhledem k vysokému riziku vzniku infekčních komplikací se podávají širokospektrá antibiotika. V případě přítomnosti chirurgických komplikací (zlomeniny, protržení některého vnitřního orgánu, vnitřní krvácení, apod.) je nutné provedení neodkladného chirurgického zákroku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů